Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben een project uitgevoerd met als doel het verbeteren van de diabetesmedicatiezorg in huisartspraktijk en apotheek. Uit het onderzoek is gebleken dat zowel zorgverleners als patiënten het verbeteren van therapietrouw als belangrijk zien. Tevens zien beide groepen het verbeteren van de medicatiezorg als wenselijk.

Resultaten

Er is een praktisch draaiboek ontwikkeld en de interventie is digitaal geïmplementeerd in de huisartsen- en apothekersinformatiesystemen.
In dit project hebben minder therapieontrouwe diabetespatiënten deelgenomen aan de interventie dan voorzien. De effecten van de interventie op therapietrouw en/of HbA1c zijn onvoldoende aan te tonen door een te laag aantal patiënten, een te korte follow-up en onbetrouwbare labwaarden uit huisartsinformatiesystemen (Medicom). Desondanks heeft dit pilotproject geleid tot gerichte aanbevelingen en verbeteringen van toekomstige therapietrouw interventies.
 

Samenvatting bij start

Veel diabetespatiënten die langdurig medicatie gebruiken hebben problemen met therapietrouw. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de niet-optimale samenwerking en communicatie tussen zorgverleners en andere redenen voor patiënten om zich niet aan de voorgeschreven behandeling te houden.

Doel

Dit onderzoek zal verdere inzichten verwerven in de oorzaken van therapieontrouw, een draaiboek/interventie ontwikkelen en deze testen en evalueren in de praktijk op haalbaarheid en effectiviteit.
Het onderzoek wordt op een digitale wijze vormgegeven binnen de bestaande elektronische databases van de deelnemende zorgverleners. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de diabetesmedicatiezorg in huisartspraktijk en apotheek. De verwachting is dat dit zal leiden tot een verbeterd zelfmanagement van medicatiegebruik door de diabetespatiënt, verbeterde bloedglucosewaarden en minder complicaties in de toekomst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website