Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eén van de oorzaken van hartfalen is ´cardiomyopathie´. In Nederland zijn tenminste 100 families waarbij de cardiomyopathie wordt veroorzaakt door een mutatie in het fosfolamban-gen (PLN R14del-mutatie) waardoor de calciumhuishouding in de hartspiercel verstoord raakt. Door DNA-onderzoek kunnen dragers van de mutatie in een vroeg stadium (presymptomatisch) worden geïdentificeerd hetgeen in principe de mogelijkheid biedt ook in een vroeg stadium van de ziekte een behandeling in te stellen om te voorkomen dat de patiënten klachten van hartfalen en ritmestoornissen ontwikkelen. In dit project is de werkzaamheid onderzocht van het geneesmiddel eplerenone bij een groep van 84 presymptomatische dragers van de mutatie in het fosfolamban-gen. De keus voor eplerenone werd gemaakt aangezien het bindweefselvorming tegengaat en verbindweefseling een vroeg kenmerk is van de cardiomyopathie. Het betrof een gerandomiseerd onderzoek waarbij de helft van de proefpersonen gedurende 3 jaar eplerenone 50 mg 1x daags heeft geslikt. Gekeken is of er na deze 3 jaar verschil was in progressie van de onderliggende ziekte tussen de 2 groepen, de groep met de eplerenone en de groep zonder behandeling (controle groep). Daarbij is vooral gekeken naar afwijkingen op de MRI van het hart (volumina en functie van linker- en rechter hartkamer en tekenen van verbindweefseling), alsook hartritmestoornissen. Helaas waren er na de 3 jaar geen significante verschillen te zien tussen de 2 groepen, hetgeen wellicht samenhangt met de sowieso trage ziektebeloop. In de controlegroep was er namelijk nauwelijks progressie van de afwijkingen. De conclusie van het project is dat we geen gunstig effect konden aantonen van eplerenone op het onderliggende ziekteproces bij presymptomatische dragers van de PLN R14del-mutatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is de werkzaamheid onderzocht van het geneesmiddel eplerenone bij een groep van 84 presymptomatische dragers van de R14del-mutatie in het fosfolamban-gen. Het betrof een gerandomiseerd onderzoek waarbij de helft van de proefpersonen gedurende 3 jaar eplerenone 50 mg 1x daags heeft geslikt. Helaas waren er na de 3 jaar geen significante verschillen te zien tussen de 2 groepen in verschijnselen van de ziekte, hetgeen wellicht samenhangt met de sowieso trage ziektebeloop. In de controlegroep was er namelijk nauwelijks progressie van de afwijkingen. De conclusie van het project is dat we geen gunstig effect konden aantonen van eplerenone op het onderliggende ziekteproces bij presymptomatische dragers van de PLN R14del-mutatie.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan het project doen 4 centra mee: UMCG, AMC, UMCU en Antoniusziekenhuis Sneek. De eerste proefpersoon (patient) is in 2014 ingesloten het onderzoek, in het UMCG. Het onderzoek heeft vertraging opgelopen bij het opstarten, samenhangend met de complexiteit (administratie, logistiek) van het opstarten van een multicenter, "investigator-initiated study" met studiemedicatie, zonder ondersteuning van een farmaceutisch bedrijf. Inmiddels (februari 2016) zijn 48 proefpersonen "ingesloten" in het onderzoek. De uitvoering van het onderzoek sluit volledig aan bij de reguliere patientenzorg en verloopt probleemloos. De proefpersonen gerandomiseerd naar eplerenone verdragen dit middel uitstekend. Na de lange opstartfase is de verwachting dat we nu snel de benodigde proefpersonen kunnen includeren in het onderzoek.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het onderzoek is goed uitvoerbaar en de studiemedicatie wordt goed verdragen. De uitgangsgegevens van de reeds ingesloten proefpersonen zijn al in gebruik voor meerdere substudies: een echocardiografie en MRI substudie. De artikelen zijn bijna klaar voor submissie. De uiteindelijke resultaten zijn natuurlijk pas na voltooiing van het onderzoek te verwachten, op z’n vroegst 2019. Afgelopen najaar (november) is samen met de Stichting PLN wederom een voorlichtingsdag georganiseerd voor patienten en familieleden, dit keer in het MCL in Leeuwarden. Er is door ons voorlichting gegeven over de aandoening en over lopend onderzoek, inclusief iPHORECAST. E.e.a. is goed ontvangen en evenals bij de eerste voorlichtingsdag in Utrecht in 2014 hebben zich direct meerdere patienten als vrijwilliger voor het onderzoek aangemeld.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Among various causes, arrhythmogenic cardiomyopathy (AC) constitutes an important cause of heart failure and sudden death. We have recently shown that in the Netherlands approximately 15% of cases with AC are due a single (founder) mutation in the gene encoding phospholamban (PLN R14del). The natural course of the disease is age-related; after a presymptomatic phase of variable length, many PLN R14del-carriers progress to overt disease. Based on a PLN R14del mouse-model and MRI data in presymptomatic human PLN R14del carriers, cardiac fibrosis appears to be an early manifestation of disease. Eplerenone is an mineralocorticoid-receptor blocking agent with strong antifibrotic effects and has a class I indication in patients with systolic heart failure in general, including mild heart failure (NYHA class II). Along with a beneficial effect of left ventricular function, it reduces the incidence of atrial fibrillation, ventricular tachyarrythmias and sudden death in patients with heart failure. The objective of the study is to show that treatment of presymptomatic PLN R14del-carriers with eplerenone reduces disease progression and postpones onset of overt AC. The study design is a multicenter (UMCG, AMC, UMCU, Antonius Hospital Sneek), prospective, double-blind, placebo-controlled, randomized trial. All presymptomatic PLN Rdel14-carriers aged 18-75 years are eligible for the study. Subjects with overt AC (e.g. left ventricular ejection fraction <.45 and ventricular arrhythmias) will be excluded. 2x75 subjects will be included in the study; subjects will be randomly assigned to eplerenone 50 mg once daily or matching placebo. The duration of the study is 3 years. The primary endpoint is a composite of several components reflecting disease progression: LV and RV volumes and ejection fractions, late enhancement (all assessed by MRI), QRS voltage and ventricular arrhythmias. A secondary endpoint is the effect of eplerenone on serum biomarkers of fibrosis. All endpoints will be adjudicated by a blinded adjudication committee. The MRI's will be analyzed in a core lab (VU Medical Center). We expect that treatment with eplerenone will postpone onset of overt disease, thus preventing arrhythmias, heart failure and sudden death. In case eplerenone indeed proves to be beneficial, eplerenone will be prescribed to all PLN R14del-carriers in the Netherlands (currently >500, with additional carriers being identified every week). Of note, the prevalence of the mutation was recently found to be as high as approximately 0.1% in the general population in the Northern part of the Netherlands. Moreover, PLN R14del has meanwhile been identified in several European countries and the USA, implying that it is probably a fairly common variant. The broader implication for the general clinical practice is that AC due to PLN Rdel14 is an interesting model for heart failure complicated by ventricular arrhythmias in general, and it would thus be highly relevant to show a beneficial effect of antifibrotic treatment in PLN R14del-carriers since this might have implications for the treatment of other patients with heart failure and arrhythmias.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website