Projectomschrijving

Aanvullende chemotherapie op maat voor geopereerde dikkedarmkanker patiënten

Samenvatting na afronding

Een deel van de vroeg-stadium dikkedarmkankerpatiënten heeft na operatie een verhoogd risico op terugkeer van de ziekte. De kans op terugkeer kan met een aanvullende chemotherapie (CAPOX) verkleind worden, maar zo'n behandeling heeft bijwerkingen en er zijn kosten mee gemoeid. Nauwkeurige selectie van patiënten die baat kunnen hebben bij zo'n aanvullende therapie is van belang voor enerzijds optimale overleving en anderzijds het vermijden van onnuttige behandelingen.

Resultaten

De resultaten behaald binnen het PATTERN project bieden bij de groep patiënten met stadium II dikkedarmkanker nieuwe inzichten in de optimale duur van aanvullende chemotherapie en de optimale selectie van patiënten voor aanvullende chemotherapie. De bevindingen ondersteunen de recente aanpassing in de Nederlandse richtlijnen om de behandelduur van CAPOX te verkorten van zes maanden naar drie maanden bij patiënten met hoogrisico stadium II dikkedarmkanker. Bovendien laten de bevindingen zien dat de selectie van stadium II dikke darmkankerpatiënten voor aanvullende chemotherapie kan worden geoptimaliseerd door ofwel de naleving van de Nederlandse richtlijnen te verbeteren ofwel de biomarkerstatus op te nemen in de selectiestrategie.
 

Samenvatting bij start

Een deel van de vroeg-stadium dikkedarmkanker patiënten heeft na operatie een verhoogd risico op terugkeer van de ziekte. De kans op terugkeer kan met een aanvullende chemotherapie verkleind worden, maar zo'n behandeling heeft ook bijwerkingen en er zijn kosten mee gemoeid. Nauwkeurige selectie van patiënten die baat kunnen hebben bij zo'n aanvullende therapie is van belang voor enerzijds optimale overleving en anderzijds het vermijden van onnuttige behandelingen.

Doel
De huidige manier van selecteren is onvoldoende wetenschappelijk bewezen en sinds kort is een nieuwe selectie mogelijk op basis van genetische bepalingen. Deze studie heeft tot doel om de nieuwe selectiemogelijkheden met de huidige te vergelijken. De selectiemogelijkheden worden vergeleken wat betreft lange termijn gezondheidseffecten en doelmatigheid. Daartoe wordt een besliskundig model ontwikkeld.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website