Projectomschrijving

Aanvullende chemotherapie op maat voor geopereerde dikkedarmkanker patiënten

Een deel van de vroeg-stadium dikkedarmkanker patiënten heeft na operatie een verhoogd risico op terugkeer van de ziekte. De kans op terugkeer kan met een aanvullende chemotherapie verkleind worden, maar zo'n behandeling heeft ook bijwerkingen en er zijn kosten mee gemoeid. Nauwkeurige selectie van patiënten die baat kunnen hebben bij zo'n aanvullende therapie is van belang voor enerzijds optimale overleving en anderzijds het vermijden van onnuttige behandelingen.

Doel
De huidige manier van selecteren is onvoldoende wetenschappelijk bewezen en sinds kort is een nieuwe selectie mogelijk op basis van genetische bepalingen. Deze studie heeft tot doel om de nieuwe selectiemogelijkheden met de huidige te vergelijken. De selectiemogelijkheden worden vergeleken wat betreft lange termijn gezondheidseffecten en doelmatigheid. Daartoe wordt een besliskundig model ontwikkeld.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website