Projectomschrijving

Prikkelbaar darmsyndroom is een vaak voorkomende aandoening van het maag-darmkanaal, die gekenmerkt wordt door chronische buikpijn en een verstoord ontlastingspatroon. De onderliggende oorzaak blijft onduidelijk. Derhalve is het aantal effectieve behandelingen zeer beperkt.
Van de momenteel beschikbare middelen is pepermuntolie effectief gebleken, wat betreft het verminderen van buikpijnklachten. Het wetenschappelijke bewijs is echter van matige kwaliteit, resulterend in het feit dat pepermuntolie nauwelijks in de klinische praktijk toegepast wordt. Bovendien hebben bijwerkingen, die meestal mild zijn maar vaak voorkomen, een negatief effect op de therapietrouw.

Doel
Dit project beoogt de klinische toepassing van pepermuntolie te verbeteren. Om de therapie verder te optimaliseren, zal ook een nieuwe vorm van pepermuntolie onderzocht worden waarbij de werkzame stof direct in de dikke darm vrijkomt. We verwachten hiermee een hogere effectiviteit en minder bijwerkingen.
 

Meer informatie

Pepermuntolie heeft positief effect op prikkelbare darmsyndroom (Maastricht UMC+, 28 aug 2019)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website