Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De huidige zorginrichting beperkt de mogelijkheden voor actieve betrokkenheid van de patiënt bij de zorg. Gedurende een ziekenhuisopname worden de verantwoordelijkheden van de patiënt door zorgverleners overgenomen. Voor medicatie betekent dit dat deze wordt rondgedeeld op tijden die de verpleging uitkomt en in verpakkingen die afwijken van wat de patiënt gewend is.

Na ontslag wordt de patiënt geacht de eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. Dit terwijl hij geen gelegenheid heeft gehad om vertrouwd te raken met het zelf beheren van de medicatie. Hierdoor blijkt dat na ontslag veel problemen ontstaan met het goed innemen van medicatie en therapietrouw.

 

Het doel van het project is bij opgenomen patiënten de medicatie in eigen beheer te geven. De patiënt leert al tijdens opname in het ziekenhuis om te gaan met zijn medicatie. Het creëert een beter begrip bij de patiënt van zijn medicatie, waardoor medicatiefouten en therapietrouwproblemen naar verwachting minder optreden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project kent een aantal concrete opbrengsten: 1. Stimuleren en behouden van de autonomie en onafhankelijkheid van de patiënt 2. Realiseren van een gestandaardiseerde aanpak waarin veilig en juist gebruik van geneesmiddelen door patiënten centraal staat 3. Vergroten van de patiëntbetrokkenheid bij de behandeling wat resulteert in betere toepassing van geneesmiddelen en vergroten van de kennis over medicatie 4. Vergroten therapietrouw op langere termijn 5. Reductie van spillage van geneesmiddelen 6. Toolbox voor landelijke implementatie

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De huidige zorginrichting beperkt de mogelijkheden voor actieve betrokkenheid van de patiënt bij de zorg. Gedurende een ziekenhuisopname worden de verantwoordelijkheden van de patiënt door zorgverleners overgenomen. Voor medicatie betekent dit dat deze wordt rondgedeeld op tijden die de verpleging uitkomen en in verpakkingen die afwijken van wat de patiënt gewend is of na ontslag zal ontvangen. Na ontslag wordt de patiënt geacht de eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. Dit terwijl hij geen gelegenheid heeft gehad, om tijdens opname vertrouwd te raken met het zelf beheren van nieuw gestarte medicatie. Hierdoor blijkt dat in de praktijk na ontslag veel problemen ontstaan met het goed innemen van medicatie en therapietrouw.

Medicatie in eigen beheer (MEB) is een middel om patiëntbetrokkenheid gedurende opname te vergroten. De patiënt leert al tijdens opname om te gaan met zijn medicatie, waardoor dit ook na ontslag beter zal gaan. Het creëert een beter begrip bij de patiënt van zijn medicatie, waardoor medicatiefouten en therapietrouw problemen naar verwachting minder optreden. Daarnaast kan MEB bijdragen aan lagere kosten, omdat het doorgebruiken van thuismedicatie naadloos bij het concept van MEB aansluit.

ln dit project wordt in drie zorgcentra MEB geïmplementeerd. Ter evaluatie van de implementatie meten we patiënttevredenheid, medicatiefouten, therapietrouw en kosten. Daarnaast wordt een toolbox ontwikkeld voor landelijke implementatie. Patiënttevredenheid en de effectiviteit worden gemeten met gevalideerde vragenlijsten en internationaal geaccepteerde methoden om medicatieveiligheid en therapietrouw te classificeren. Kosten worden inzichtelijk gemaakt door value stream mapping en inzichtelijk maken van spillage en tijdsbesteding. Gegevens worden lokaal verzameld en beoordeeld door een groep van experts (apotheker, arts, verpleegkundige, patiënt). Bij het project zijn patiëntraden, het Ministerie van VWS, de NFU, zorgverzekeraars en ziekenhuizen betrokken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website