Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is betrokkenheid van patiënten/consumenten(groepen) van groot belang. NPCF werkt daarom samen met ZonMw aan het invullen van patiëntparticipatie. De afgelopen 1,5 jaar is een panel van ervaringsdeskundigen geformeerd dat aanvragen beoordeelt vanuit patiëntenperspectief. De leden van het referentenpanel beoordeelden in totaal 360 aanvragen op relevantie en gaven eenzelfde aantal adviezen over het betrekken van ervaringsdeskundigen binnen onderzoek. Het oordeel/advies van deze speciaal getrainde referenten werd door de programmacommissie meegewogen in de uiteindelijke beoordeling van project ideeen/subsidieaanvragen. De ambitie is om deze samenwerking in de komende jaren verder uit te breiden, zodat patiëntparticipatie ook in de andere programma-fasen structureel kan worden vormgegeven.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het referentenpanel van ervaringsdeskundigen is in 3 rondes ingezet. In de eerste ronde zijn alleen de uitgewerkte aanvragen beoordeeld, in de overige rondes zijn ook de project ideeën beoordeeld door de ervaringsdeskundigen uit het panel. In totaal zijn er 267 project ideeën beoordeeld en 93 uitgewerkte aanvragen. Alle project ideeën en aanvragen zijn beoordeeld door 3 referenten (bij ziekte/overmacht 2). Ieder groepje heeft voor de hen toebedeelde aanvraag een beoordelingsformulier ingevuld, resulterend in totaal 360 ingevulde beoordelingsformulieren die zijn doorgezet aan de leden van de programmacommissie. Binnen het project is een stabiele kerngroep van ervaringsdeskundige referenten ontstaan en een ‘flexibele schil’ van per ronde wisselende deelnemers. NPCF heeft daarnaast tijdens de informatiebijeenkomst voor onderzoekers een presentatie verzorgd over het ‘wat, hoe en waarom’ van patiëntparticipatie. Ook konden onderzoekers bij NPCF terecht met vragen over het betrekken van ervaringsdeskundigen bij hun eigen onderzoek. In totaal 18 aanvragers zijn in dat kader voorzien van advies.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is betrokkenheid van patiënten/consumenten(groepen) van groot belang. Hun specifieke input en ervaringsdeskundigheid is relevant voor alle stappen in het programma. NPCF werkt programma breed aan het effectief invullen van patientparticipatie. Concreet wordt het eerste 1,5 jaar ingezet op:

1. de selectie van referenten die de onderzoeksvoorstellen reviewen

2. het bereid vinden van participanten voor deelname aan de gehonoreerde onderzoeksvoorstellen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website