Projectomschrijving

Voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is betrokkenheid van patiënten/consumenten(groepen) van groot belang. Hun ervaringsdeskundigheid is relevant voor alle stappen in het programma. Patiëntenfederatie NPCF werkt daarom samen met dit ZonMw-programma aan het invullen van patiëntenparticipatie. Concreet is ingezet op het beoordelen van de onderzoeksaanvragen vanuit patiëntenperspectief.
Daarnaast geeft het patiëntenpanel aanvragers ook adviezen over het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de uitvoering van hun onderzoek.

Dit project heeft er toe geleid dat het patiëntenperspectief een structurele plek heeft gekregen in de selectie van te honoreren onderzoeken en daardoor ook in de onderzoeksprojecten zelf. Wanneer de adviezen van het patiëntenpanel worden opgevolgd, leidt dit tot onderzoeken waarbij de opbrengst voor de patiënt relevant is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website