Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Depressie komt vaak voor en kent bij veel patiënten een langdurig beloop. Met de huidige medicamenteuze en psychologische behandelingen bereikt 20 tot 30% van de patiënten onvoldoende verbetering. Lange tijd zijn er weinig doorbraken geweest in het onderzoek naar meer effectieve behandelingen voor depressie. Tot de opkomst van ketamine en esketamine: twee gerelateerde medicijnen die effectief lijken te zijn bij hardnekkige depressies.

Onderzoek

Onderzoekers van de afdeling psychiatrie van het UMCG zijn in 2014 gaan onderzoeken of orale esketamine effectief is bij patiënten met een hardnekkige depressie. Dit onderzoek is uitgevoerd van februari 2015 tot en met februari 2021, in samenwerking met Pro Persona Nijmegen en PsyQ/Parnassia groep Den Haag.

Deelnemers aan het onderzoek kregen gedurende 6 weken 3 keer per dag een capsule met een lage dosering esketamine of een placebo. Zowel de deelnemers, onderzoekers als behandelaren wisten niet wie esketamine en wie placebo kreeg (‘dubbelblind’ onderzoek).
Voor, tijdens en tot 4 weken na de onderzoeksbehandeling werd gemeten hoe het met de deelnemers ging. Er werden onder andere vragenlijsten afgenomen naar depressieve klachten, angstklachten, pijnklachten en mogelijke bijwerkingen. In totaal hebben 113 patiënten met een hardnekkige depressie deelgenomen aan het onderzoek.

Resultaten

Tijdens het onderzoek bemerkte een deel van de patiënten afname van depressieve klachten. Dit waren echter net zoveel mensen in de esketaminegroep als in de placebogroep. De resultaten van het onderzoek laten dan ook zien dat 3 keer op een dag een lage dosering esketamine niet effectiever is dan een placebo in het verbeteren van depressieve klachten bij patiënten met een hardnekkige depressie.
Inmiddels wordt verder onderzoek gedaan naar een hogere dosering en lagere frequentie van toediening van orale esketamine. De ervaring tot nu toe is dat dit betere resultaten geeft.
 

Samenvatting bij start

Onderzoekers van de afdeling psychiatrie van het UMCG hebben een Zonmw subsidie (Goed Geneesmiddelen Gebruik) gekregen voor een RCT met orale ketamine (versus placebo) bij patiënten die onvoldoende baat hebben gehad bij regulier beschikbare antidepressieve behandelingen.
Depressie kent een hoge prevalentie en een veelal recidiverend beloop. Met de huidige behandelingen bereikt ongeveer 30% van de patiënten onvoldoende verbetering. Therapieresistentie is een belangrijk probleem. Er zijn helaas in de afgelopen jaren weinig echte doorbraken geweest in het onderzoek naar meer effectieve behandelingen van depressie.
Op basis van eerdere ervaringen met kortdurende intraveneuze toediening van ketamine wordt nu een placebogecontroleerde studie opgezet met orale medicatie die gedurende een aantal weken wordt gegeven. Naast de primaire uitkomsten wordt ook het werkingsmechanisme onderzocht. Verdere informatie is te verkrijgen bij de hoofdonderzoeker Robert Schoevers (r.a.schoevers@umcg.nl).


Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website