Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Medicijnen kunnen bijwerkingen, ongewenste effecten en zelfs schade geven die in ernstige gevallen leiden tot ziekenhuisopnames. Een deel van deze ongewenste effecten is te voorkomen, maar in de huidige zorg komen ze nog teveel voor.
Het POINT-onderzoek introduceerde en evalueerde daarom een nieuwe zorgverlener: een apotheker-farmacotherapeut. Deze apotheker-farmacotherapeut werkt als zorgverlener in de huisartspraktijk en is verantwoordelijk voor de farmacotherapeutische zorg. Het ontwikkelen van een opleiding voor de apotheker-farmacotherapeut was onderdeel van de POINT studie.

Resultaten

Uit de studie blijkt dat een apotheker-farmacotherapeut het risico op medicijnschade verlaagt. Er waren minder ziekenhuisopnames door medicijnen dan in de huidige zorg. Patiënten hadden minder bijwerkingen en huisartsen ervoeren zorg als veiliger. Kortom: een in de huisartspraktijk geïntegreerde apotheker-farmacotherapeut kan de farmacotherapeutische zorg veiliger maken.
 

Samenvatting bij start

Patiënten die veel geneesmiddelen gebruiken (polyfarmacie) hebben vaak onnodige klachten of bijwerkingen.

Aanleiding
We gaan onderzoeken hoe apothekers dit kunnen verbeteren door anders te werken.

Opzet
We vergelijken drie groepen apothekers die beoordelen of de voorgeschreven geneesmiddelen de beste zijn voor zijn of haar patiënten. We verzamelen in alle drie de groepen gegevens over het geneesmiddelgebruik, bloedwaarden, bezoek aan specialisten en ziekenhuisopnames. In de eerste groep werkt de apotheker alleen in de huisartspraktijk, en niet in de apotheek. Deze verstrekt geen geneesmiddelen en geeft alleen advies. In de tweede en de derde groep werkt de apotheker vanuit de apotheek samen met huisartsen in de regio. Deze apothekers verstrekken wel de geneesmiddelen. In de tweede groep heeft de apotheker een aanvullende opleiding gedaan.

Verwachte resultaten
We verwachten in de eerste groep beter geneesmiddelgebruik en minder ziekenhuisopnames, omdat apotheker en huisarts beter samenwerken vanuit eenzelfde praktijk.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website