Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland zijn ongeveer 6.500 dialysepatiënten. Deze patiënten gebruiken veel medicijnen (11-13 per dag). Dialyse kan invloed hebben op de werking van een medicijn. Medicijnen kunnen daardoor minder werkzaam of onwerkzaam worden of juist te sterk werken waardoor bijwerkingen ontstaan. Dat verschilt per medicijn.

 

Daarom heeft de KNMP in dit project voor 235 medicijnen uitgezocht welke dosering geschikt is bij dialyse. Hier zijn vervolgens adviezen voor gemaakt. Artsen en apothekers kunnen die raadplegen via hun computersysteem. Zo kunnen ze bij dialysepatiënten de juiste medicijndosering kiezen.

 

Verder is er een brochure met medicijnlijst ontwikkeld voor nierpatiënten. Dat heeft de Nierstichting gedaan samen met Nierpatiënten Vereniging Nederland en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Met deze informatie leren patiënten bewuster met hun medicijnen om te gaan. Zo raken ze beter betrokken bij hun behandeling. Van de brochure is ook een animatie gemaakt.

Beter medicijngebruik kan de levenskwaliteit van nierpatiënten verhogen en zorgkosten besparen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Apothekerskoepel KNMP heeft in dit project voor 235 medicijnen uitgezocht welke dosering geschikt is bij dialyse. Hier zijn vervolgens adviezen voor gemaakt.

Deze adviezen zijn beoordeeld en goedgekeurd door een werkgroep van experts: ziekenhuisapothekers, nefrologen, een geriater en een openbaar apotheker.

Artsen en apothekers kunnen die raadplegen via hun computersysteem. Zo kunnen ze bij dialysepatiënten de juiste medicijndosering kiezen.

 

Verder is er een brochure met medicijnlijst ontwikkeld voor nierpatiënten. Dat heeft de Nierstichting gedaan samen met Nierpatiënten Vereniging Nederland en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Met deze informatie leren patiënten bewuster met hun medicijnen om te gaan. Zo raken ze beter betrokken bij hun behandeling. Van de brochure is ook een animatie gemaakt. De brochure en de animatie zijn via (online)nieuwsberichten en posts op social media bekend gemaakt bij het publiek.

Tot slot is er een training ontwikkeld voor zorgverleners die betrokken zijn bij dialysepatiënten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aantal patiënten dat dialyseert is in 15 jaar toegenomen met 42% (van 4556 naar 6463). Dialysepatiënten gebruiken veel geneesmiddelen (11-13 per dag). Dialyse heeft invloed op het effect van een geneesmiddel. Een onjuiste dosering kan bijwerkingen veroorzaken of onvoldoende werkzaam zijn. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen.

 

Het doel van dit project is het verbeteren van het geneesmiddelgebruik bij dialysepatiënten. Dit wordt bewerkstelligd door het ontwikkelen van doseringsadviezen, patiëntenvoorlichting en een checklist voor zorgverleners.

De adviezen dragen bij aan zorg op maat en patiëntveiligheid, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.

 

Specifieke voorlichting over geneesmiddelgebruik bevordert de zelfredzaamheid en zorgt voor veilig en effectief medicijngebruik. Samen met dialysepatiënten wordt beeldmateriaal ontwikkeld.

 

Een checklist voor zorgverleners bevordert zorg op maat voor de dialysepatiënt. De checklist van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven staat daarvoor model.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project worden voor 235 geneesmiddelen doseringsadviezen ontwikkeld. Inmiddels zijn voor 150 geneesmiddelen een advies opgesteld. Per geneesmiddel worden er 2 adviezen opgesteld, namelijk voor hemodialyse en peritoneaaldialyse. Voor 100 geneesmiddelen zijn de adviezen besproken met de multidisciplinaire werkgroep. De eerste adviezen zijn uitgeleverd voor implementatie in de informatiesystemen van apothekers en voorschrijvers.

 

De checklist wordt geimplementeerd onder zorgverleners via een train-de-trainer methode. Alle materialen voor de train-de-trainer sessies zijn nagenoeg af en er wordt een draaiboek gemaakt. Op 14 december vindt bij voldoende aanmeldingen de eerste training plaats.

De patiëntenfolder is klaar om gedrukt worden. Voor de animatie is een eerste voorstel opgesteld en rondgestuurd voor input.

Een persbericht over de train-de-trainer sessies en de patientenfolder is klaar voor de laatste review en wordt daarna naar de vaktijdschriften verstuurd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The number of dialysis patients (hemodialysis, peritoneal dialysis) has increased in the last 15 years with 42% (from 4556 to 6463). Dialysis patients are vulnerable and they use many medicines (11-13 medicines a day) due to high comorbidity. Dialysis alters the pharmacokinetics of medicines, resulting in a too high or too low concentration of the medicine. An incorrect dose is related to adverse drug reactions or reduced effect. This can lead to serious consequences for the patient (hospital admission). Therefore, it is important to have evidence-based dosing guidelines to improve:

-personalised care and patient safety

-quality of life

-cost effectiveness

The guidelines will be incorporated in all CPOE*, pharmacy systems and hospital systems via G-Standaard and Pharmabase. Physicians and pharmacists will receive an alert on the screen during prescribing and dispensing. The guidelines will also be available on a website.

 

Implementing the guidelines is not enough to improve appropriate use of medicines. Dialysis patients experience specific problems with the use of medicines. For example, the general advice about taking medicines with a large volume of water conflicts with the restriction that patients can only drink little volume. Patients are often not familiar with the reasons to take medicines which influences compliance. Specific information, personalized support and counselling will enhance self-management and stimulate appropriate use of medicines.

 

Catharina hospital has developed a method consisting a brochure for patients and a validated checklist for healthcare providers. With this checklist healthcare providers can quickly assess the need of each patient. This checklist will be implemented nationwide with a training method. In addition, in collaboration with dialysis patients an animation will be developed to inform patients. The information will be published on websites of Nierstichting and NVN and apotheek.nl.

 

*CPOE=Computer Prescriber Order Entry

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website