Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In Nederland zijn ongeveer 6.500 dialysepatiënten. Deze patiënten gebruiken veel medicijnen (11-13 per dag). Dialyse kan invloed hebben op de werking van een medicijn. Medicijnen kunnen
daardoor minder werkzaam of onwerkzaam worden of juist te sterk werken waardoor bijwerkingen ontstaan. Dat verschilt per medicijn.

Resultaten

De KNMP heeft in dit project voor 235 medicijnen uitgezocht welke dosering geschikt is bij dialyse. Hier zijn vervolgens adviezen voor gemaakt. Artsen en apothekers kunnen die raadplegen
via hun computersysteem. Zo kunnen ze bij dialysepatiënten de juiste medicijndosering kiezen.

Verder is er een brochure met medicijnlijst ontwikkeld voor nierpatiënten. Dat heeft de Nierstichting gedaan samen met Nierpatiënten Vereniging Nederland en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Met deze informatie leren patiënten bewuster met hun medicijnen om te gaan. Zo raken ze beter betrokken bij hun behandeling. Van de brochure is ook een animatie gemaakt.
Beter medicijngebruik kan de levenskwaliteit van nierpatiënten verhogen en zorgkosten besparen.

Samenvatting bij start

Het aantal patiënten dat dialyseert is in 15 jaar toegenomen met 42% (van 4556 naar 6463). Dialysepatiënten gebruiken veel geneesmiddelen (11-13 per dag). Dialyse heeft invloed op het effect van een geneesmiddel. Een onjuiste dosering kan bijwerkingen veroorzaken of onvoldoende werkzaam zijn. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen.

Doel
Doel van dit project is het verbeteren van het geneesmiddelgebruik bij dialysepatiënten. Dit wordt bewerkstelligd door het ontwikkelen van doseringsadviezen, patiëntenvoorlichting en een checklist voor zorgverleners. De adviezen dragen bij aan zorg op maat en patiëntveiligheid, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.

Specifieke voorlichting over geneesmiddelgebruik bevordert de zelfredzaamheid en zorgt voor veilig en effectief medicijngebruik. Samen met dialysepatiënten wordt beeldmateriaal ontwikkeld.

Een checklist voor zorgverleners bevordert zorg op maat voor de dialysepatiënt. De checklist van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven staat daarvoor model.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website