Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Het antipsychoticagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking -vaak gestart in de
acute fase van moeilijk verstaanbaar gedrag - wordt vaak onterecht langdurig gecontinueerd.
De uitkomsten van dit project laten zien dat afbouwen van langdurig gebruik en terughoudend
voorschrijven van antipsychotica ook succesvol mogelijk is in de dagelijkse praktijk door een
multidisciplinaire aanpak. Het implementatiepakket - bestaande uit een FTO-module,
draaiboeken, presentatie, de e-learning 'Antipsychotica in de gehandicaptenzorg' en de
informatiebrochure 'Antipsychotica, soms nodig meestal niet' - ondersteunt GZ-organisaties bij
het opnemen van deze aanpak in het zorgbeleid.

Resultaten

Bij ruim 80% van de cliënten in een afbouwtraject is gedeeltelijke of volledige afbouw van
langdurig antipsychoticagebruik mogelijk gebleken. Zowel zorgverleners als naasten waren
positief over de aanpak. Zij zijn zich meer bewust van de nadelen van antipsychotica en het
belang van afbouwen van onterecht langdurig gebruik.

Samenvatting bij start

Dit project richt zich op het verbeteren van de inzet van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking.

Zorgverleners van ’s Heeren Loo (locatie Willem van den Bergh) gaan aan de slag met het opstellen van multidisciplinaire behandelplannen bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij willen daarmee antipsychotica meer terughoudend voorschrijven en onnodig langdurig gebruik vaker succesvol afbouwen. Ter ondersteuning ontwikkelt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) werk- en scholingsmaterialen voor zorgverleners en voorlichtingsmateriaal voor vertegenwoordigers van de cliënten.

Het antipsychoticagebruik bij moeilijk verstaanbaar gedrag is bewezen onnodig hoog en langdurig onder mensen met een verstandelijke beperking. Bij meer dan de helft van de gebruikers levert dit bovendien ongewenste en schadelijke bijwerkingen op. Artsen moeten daarom antipsychotica alleen voorschrijven bij mensen met een juiste indicatie en het gebruik zo kort mogelijk houden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website