Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Verbetering van antibioticagebruik is noodzakelijk om de ontwikkeling van antibioticaresistentie te remmen. In deze studie is een ‘antibioticachecklist’ ontwikkeld, bedoeld als hulpmiddel om de arts te herinneren aan de belangrijkste stappen in antibiotische behandeling. De checklist is in negen Nederlandse ziekenhuizen geïntroduceerd en het effect is geëvalueerd.

Resultaten

Door het gebruik van de checklist verbeterde de kwaliteit van antibioticagebruik significant. Hoewel de kwaliteit van het antibioticagebruik geassocieerd was met de opnameduur van de patiënt, leidde het checklistgebruik zelf niet tot een verkorte opnameduur. Reden hiervan was dat artsen regelmatig wel een vinkje zetten, maar het punt zoals genoemd op de checklist in de werkelijkheid niet uitvoerden. Uiteraard is het daadwerkelijk uitvoeren noodzakelijk om effect te bereiken.
De antibioticachecklist bleek (kosten)effectief en bovendien makkelijk inzetbaar. Desalniettemin moet introductie van de checklist samengaan met een gedetailleerd implementatieplan, uit deze studie bleek namelijk dat de checklist voor maar 19% van de patiënten werd ingevuld waarvoor hij had kunnen worden ingevuld.
 

Samenvatting bij start

De inspectie voor de Volksgezondheid heeft alle ziekenhuizen een brief gestuurd met de opdracht een plan te maken om de toename in antimicrobiële resistentie te verminderen. Goed antibioticagebruik is één van de kernpunten. Wij hebben kwaliteitsindicatoren ontwikkeld voor het meten van ‘goed antibioticagebruik’ bij infecties in het ziekenhuis. Het doel van dit project is om deze indicatoren te vertalen in een checklist voor alle bacteriële infecties in het ziekenhuis, welke goed antibioticagebruik zal bevorderen door gezondheidsmedewerkers in de dagelijkse praktijk te herinneren aan de aanbevolen antimicrobiële therapie. De checklist wordt samengesteld, in de praktijk geïntroduceerd, getest en indien nodig aangepast. De uitkomsten voor en na introductie worden vergeleken en zijn o.a. goed antibioticagebruik, gemeten met de indicatoren en opnameduur in het ziekenhuis. De studiepopulatie bestaat uit 800 volwassen patiënten (uit 8 ziekenhuizen) met een bacteriële infectie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website