Projectomschrijving

Samenvatting bij afronding

Hemofilie A is een bloedingsziekte die gekenmerkt wordt door een tekort aan stollingsfactor VIII (FVIII). Hierdoor bloeden patiënten spontaan in bijvoorbeeld spieren of gewrichten. Om deze bloedingen te voorkomen, dienen patiënten FVIII stollingsfactorconcentraat in een bloedvat toe. Rondom operaties is het van groot belang dat de dosering van hiervan correct is. Te weinig stollingsfactorconcentraat kan leiden tot bloedingen, terwijl teveel leidt tot hoge kosten zonder effect en ook een hogere kans op het vormen van stolsels (trombose).
Onderzoek heeft laten zien dat er veel verschillen zijn tussen patiënten in hoe het lichaam omgaat met dit stollingsfactorconcentraat, oftewel hoe snel of langzaam dit uit het bloed verdwijnt. Dit noemen we ook wel farmacokinetiek (PK). Door te doseren op basis van iemands eigen PK is het mogelijk een individu op maat te behandelen.

In deze studie is getest of PK-gestuurd doseren leidt tot minder verbruik van stollingsfactorconcentraat rondom operaties in vergelijking met standaard doseren op basis van lichaamsgewicht. Daarnaast is uitgezocht of PK-gestuurd doseren ook leidt tot betere schattingen van de hoeveelheid stollingsfactorconcentraat die je moet toedienen om een bepaalde stollingsfactorwaarde te bereiken. In twee behandelarmen (PK-gestuurd doseren in vergelijking met standaard doseren) is gekeken naar verschillen tussen bloedingen, opnameduur in het ziekenhuis en kosten.

Resultaten

In de studie hebben 66 hemofilie A patiënten deelgenomen die een operatie hebben ondergaan. Hieruit blijkt dat PK-gestuurd doseren niet leidt tot een vermindering in stollingsfactorconcentraatverbruik rondom operaties in vergelijking met standaard doseren. De stollingsfactorwaarden worden beter bereikt doordat er beter gedoseerd wordt. Met deze methode wordt dus zowel onderdoseren als overdoseren grotendeels voorkomen. Tussen de twee behandelarmen waren geen verschillen in aantal bloedingen rondom de operatie of in opnameduur. De kosten waren ook gelijk.

Kortom, deze studie laat zien dat PK-gestuurd doseren niet leidt tot vermindering van het stollingsfactorconcentraatverbruik. Wel leidt het tot het beter bereiken van streefwaarden van stollingsfactor VIII en het preciezer doseren van patiënten. En derhalve tot een – op maat – behandeling voor hemofilie patiënten.


Samenvatting bij start

Elk persoon gaat anders om met het medicament dat hij krijgt toegediend. De manier waarop dit verschilt tussen mensen, heet farmacokinetiek (PK). Het is mogelijk om voor elke hemofilie patiënt uit te rekenen wat hij precies nodig heeft aan stollingsfactoren door het maken van een PK-profiel. Waarschijnlijk kun je fors bezuinigen op de hoeveelheid stollingsfactoren die je geeft.

Opzet

Om te bewijzen dat individugericht of PK-gestuurd doseren leidt tot minder verbruik van stollingsfactoren ten opzichte van het huidige doseerbeleid, wordt een gerandomiseerd gecontroleerde trial verricht bij hemofilie patiënten die geopereerd worden. Hiervoor wordt bij alle patiënten voor de operatie een PK-profiel gemaakt. In de patiënten in de PK-gestuurde arm, wordt dit profiel gebruikt; in de andere arm niet.

Resultaten

De verwachting is dat PK-gestuurd doseren kosteneffectief en uitvoerbaar is. Daarnaast kan met deze data ook beter het peri-operatief stollingsverbruik bij deze patienten worden voorspeld.


Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website