Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding: levercirrose leidt tot verminderde uitscheiding van geneesmiddelen met als mogelijk gevolg bijwerkingen. Er bestonden geen richtlijnen over geneesmiddelen bij levercirrose, Het doel van dit project was om:(1) doseeradviezen bij levercirrose te ontwikkelen,(2) adviezen te maken voor patiënten en zorgverleners,(3) adviezen te verwerken in software voor medicatieveiligheid.

Methode: onderzoekers zochten informatie in wetenschappelijke literatuur en de productinformatie. De kennis werd beoordeeld door een deskundigenpanel. De adviezen bestonden uit een overzicht van de literatuur over de veiligheid en optimale dosering. Voor patiënten werd dit vertaald in een antwoord op de vraag: ‘kan ik dit geneesmiddel gebruiken?’

Resultaten: de volgende geneesmiddelengroepen werden beoordeeld: middelen bij (complicaties van) levercirrose, antibiotica, pijnstillers, maagdarm- en hartvaatmiddelen. De doseeradviezen worden automatisch toegepast via software van zorgverleners en zijn beschikbaar via www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl

Conclusie: Er zijn specifieke adviezen voor geneesmiddelen bij levercirrose ontwikkeld.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Ruim 200 geneesmiddelen beoordeeld op veiligheid bij levercirrose

- In totaal zijn ruim 200 geneesmiddelen beoordeeld op veiligheid en optimale dosering bij patiënten met levercirrose. Hieronder vallen de volgende groepen geneesmiddelen: middelen bij (complicaties van) levercirrose, antibiotica, pijnstillers, maagdarm- en hartvaatmiddelen.

2. Adviezen te raadplegen via www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl

- De adviezen zijn te raadplegen via een website. De website bevat een deel met informatie voor patiënten, en een deel met informatie voor zorgverleners

3. Adviezen worden toegepast via software van zorgverleners

- De doseeradviezen worden automatisch toegepast via de computerprogramma's die artsen en apothekers gebruiken voor het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Zo wordt bij iedereen met het kenmerk 'levercirrose' vanuit de software een signaal gegeven of het geneesmiddel veilig is.

4. Verspreiding via nieuwsbrieven, presentaties en artikelen

- We hebben patiënten en zorgverleners geïnformeerd over de ontwikkelde adviezen over geneesmiddelen bij levercirrose. Dit hebben we gedaan door in nieuwsberichten te wijzen op de adviezen en onze website, presentaties te geven "voor patiënten, zorgverleners en onderzoekers. Ook hebben we artikelen geschreven in vakbladen voor zorgverleners en wetenschappelijke tijdschriften.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Probleem: geen kennis over geneesmiddelen bij levercirrose.

Levercirrose leidt tot verminderde eliminatie van geneesmiddelen met als mogelijk gevolg toxiciteit. Huisartsen en apothekers kunnen hun patiënten met levercirrose onvoldoende begeleiden bij geneesmiddelengebruik, omdat er geen richtlijn bestaat over geneesmiddelengebruik bij levercirrose. Doel van dit project is om: (1) doseeradviezen voor levercirrose te ontwikkelen, (2) deze beschikbaar te stellen aan patiënten en zorgverleners, en (3) deze te implementeren in de zorginformatiesystemen in Nederland.

 

Methode: systematische beoordeling (wetenschappelijke) gegevens en expert opinion.

Informatie wordt systematisch gezocht in wetenschappelijke literatuur, EPAR/SPC, en registratiedossiers van het CBG. De verzamelde kennis wordt beoordeeld door een panel van patiënten en inhoudsdeskundigen. Het uiteindelijke doseeradvies is een combinatie van evidence en expert opinion.

Status halverwege het project: (1) expertpanel is ingesteld, (2) werkwijze voor systematische beoordeling literatuur en expert opinion is ontwikkeld in de vorm van een gestandaardiseerd beoordelingsrapport.

 

Resultaten: doseeradviezen geneesmiddelen bij levercirrose.

In dit project worden de meest relevante geneesmiddelengroepen beoordeeld op veiligheid en optimale dosering:

geneesmiddelen bij (complicaties van) levercirrose, antibiotica, analgetica, maagdarm- en hartvaatmiddelen. Doseeradviezen worden in landelijke geneesmiddelendatabases opgenomen en geïntegreerd in het zorginformatiesysteem.

Status halverwege het project: de geneesmiddelen bij (complicaties van) levercirrose zijn grotendeels beoordeeld. De beoordeling verloopt daarmee volgens planning.

 

Implementatie: website en toepassing in software voor medicatiebewaking.

De uitkomsten worden gepubliceerd op een website voor patiënten en zorgverleners; de begrijpelijkheid en vindbaarheid van informatie zal geëvalueerd worden. Risicogeneesmiddelen voor patiënten met levercirrose worden bij voorschrijven en verwerken gesignaleerd door het zorginformatiesysteem, en besluitvorming over farmacotherapie wordt ondersteund met een doseeradvies. Dit zal resulteren in doseeradviezen voor geneesmiddelen bij levercirrose en zal leiden tot informatie voor patiënten, een beter advies over geneesmiddelen en een efficiëntere praktijkvoering voor zorgverleners.

Status: ontwerp van de website (patiënten en zorgverlenersdeel) is gerealiseerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Halverwege het project zijn de volgende resultaten behaald:

Instellen expertpanel:

Er is een expertpanel ingesteld.

 

Ontwikkeling beoordelingsmethode:

De geneesmiddelen worden beoordeeld volgens eenzelfde werkwijze die bestaat uit de volgende stappen: (1) systematisch zoeken van voldoende publicaties om een goede beoordeling te maken, (2) verwerken van de resultaten uit de publicaties tot een concept-beoordelingsrapport, (3) bespreken van het beoordelingsrapport en verwerken van commentaar, suggesties en klinische ervaring van de expert uit het expertpanel, (4) vaststellen van de classificatie voor de veiligheid bij mensen met levercirrose en bijbehorend doseeradvies, (6) opstellen van de tekst voor de website voor patiënten.

 

Beoordelen geneesmiddelen(groepen):

De geneesmiddelen bij (complicaties van) levercirrose zijn grotendeels beoordeeld. Daarmee is, volgens planning, ongeveer de helft van de geneesmiddelen beoordeeld.

 

Ontwikkeling website:

Het ontwerp van de website, met een patiënten- en zorgverlenersdeel, is gerealiseerd.

 

Communicatie:

(1) de pilotstudy over paracetamol bij levercirrose is gepubliceerd in het NPFO, (2) op het GGG-congres ‘Niet meer, niet minder’ (7-4-2016) is het project gepresenteerd als presentatie en poster, (3) het project is beschreven in NLVisie, het blad van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging.

 

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Probleem: geen kennis over geneesmiddelen bij levercirrose.

Levercirrose leidt tot verminderde eliminatie van geneesmiddelen met als mogelijk gevolg toxiciteit. Huisartsen en apothekers kunnen hun patiënten met levercirrose onvoldoende begeleiden bij geneesmiddelengebruik, omdat er geen richtlijn bestaat over geneesmiddelengebruik bij levercirrose. Doel van dit project is om: (1) doseeradviezen voor levercirrose te ontwikkelen, (2) deze beschikbaar te stellen aan patiënten en zorgverleners, en (3) deze te implementeren in de zorginformatiesystemen in Nederland.

Methode: systematische beoordeling (wetenschappelijke) gegevens en expert opinion.

Informatie zal systematisch worden gezocht in wetenschappelijke literatuur, EPAR/SPC, en registratiedossiers van het CBG. De verzamelde kennis wordt beoordeeld door een panel van patiënten en inhoudsdeskundigen. Het uiteindelijke doseeradvies is een combinatie van evidence en expert opinion.

Resultaten: doseeradviezen geneesmiddelen bij levercirrose.

In dit project worden de meest relevante geneesmiddelengroepen beoordeeld op veiligheid en optimale dosering: geneesmiddelen bij (complicaties van) levercirrose, antibiotica, analgetica, maagdarm- en hartvaatmiddelen. Doseeradviezen worden in landelijke geneesmiddelendatabases opgenomen en geïntegreerd in het zorginformatiesysteem.

Implementatie: website en toepassing in software voor medicatiebewaking.

De uitkomsten worden gepubliceerd op een website voor patiënten en zorgverleners; de begrijpelijkheid en vindbaarheid van informatie zal geëvalueerd worden. Risicogeneesmiddelen voor patiënten met levercirrose worden bij voorschrijven en verwerken gesignaleerd door het zorginformatiesysteem, en besluitvorming over farmacotherapie wordt ondersteund met een doseeradvies. Dit zal resulteren in doseeradviezen voor geneesmiddelen bij levercirrose en zal leiden tot informatie voor patiënten, een beter advies over geneesmiddelen en een efficiëntere praktijkvoering voor zorgverleners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website