Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In strijd met de NHG richtlijn M23 schrijven huisartsen vaak langdurig benzodiazepinen (slaap- en
kalmeringsmiddelen) voor. In dit project is de interventie ‘Motiverend aan de slag met Benzoreductie’  bij 13 huisartspraktijken getest. Er is een stopbrief gestuurd aan patiënten die langdurig deze middelen gebruiken. De patiënten zijn vervolgens gebeld door de POH-GGZ en uitgenodigd voor een gesprek om het gebruik van benzodiazepinen te bespreken en de mogelijkheden te onderzoeken om dit te minderen of te stoppen. De POH-GGZ was speciaal toegerust met een training motiverende gespreksvoering en beschikte over een werkboekje om samen met de patiënt het middelengebruik af te bouwen. Een kwart van de benaderde patiënten stemde in met een gesprek.

Resultaten

Het blijkt dat het gebruik onder patiënten die de interventie kregen aangeboden sterker afnam dan onder een controlegroep. Het project laat zien dat de POH-GGZ een grote rol kan vervullen in het terugdringen van het gebruik van benzodiazepinen. Een projectmatige opzet verhoogt het bewustzijn bij de huisarts en de slagvaardigheid van de POH-GGZ, en draagt bij aan een succesvolle uitvoering van deze aanpak.

Samenvatting bij start

Nog te vaak is het gebruik van slaapmiddelen niet in lijn met de M23 Huisartsenstandaard ‘slaapstoornissen en slaapmiddelen’. Deze middelen worden vaak langdurig gebruikt in plaats van tijdelijk. Stoppen met gebruik is niet altijd eenvoudig. Er kunnen ontwenningsverschijnselen optreden, zoals slechter en onrustiger slapen.

In dit pilotproject wordt in acht huisartspraktijken de POG-GGZ getraind in motiverende gespreksvoering. Deze gesprekstechniek wordt vervolgens ingezet bij patiënten die hebben gereageerd op een zogenaamde stopbrief. Daarnaast krijgen patiënten die langdurig slaapmiddelen gebruiken van de POH-GGZ een op naam en de persoon toegesneden informatie- en werkboekje. Toepasbaarheid, bruikbaarheid en het resultaat van deze gecombineerde aanpak worden onderzocht.

In dit project werken samen: Progez (eerstelijnsondersteuning), Tactus verslavingszorg (training gesprekstechniek) en onderzoeksinstituut IVO (evaluatieonderzoek).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website