Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het eerste jaar van de on TRACk studie is afgerond. Dit jaar stond in het teken van de (door)ontwikkeling van de on TRACk-interventie en het testen van de interventie in een pilot setting.

De on TRACk-interventie bestaat uit een online patiëntgerichte communicatietraining voor apothekersassistenten, inclusief het geven van een goede inhalatie instructie aan patiënten met een longaandoening, en gespreksvoorbereiding door patiënten en apothekersassistenten. Zowel de training als de gespreksvoorbereiding lopen via het nieuw ontwikkelde on TRACk internetportaal.

De training, gebaseerd op video-opnames van uitgiftgesprekken van de apothekersassistent, een zelfreflectie taak en persoonlijke feedback in de vorm van tops (wat ging goed) en tips (wat kan beter), kan de apothekersassistent op een zelfgekozen moment online via het portaal volgen. Na de training nodigen de apothekersassistenten patiënten uit voor een (uitgifte)gesprek in de apotheek. Patiënten kunnen dit gesprek voorbereiden via het internetportaal, door maximaal drie onderwerpen te selecteren die zij graag willen bespreken in dat gesprek. Deze onderwerpen worden voorafgaand aan het gesprek aan de apothekersassistent doorgestuurd, zodat ook hij/zij zich op het gesprek kan voorbereiden. Op die manier willen we het gesprek in de apotheek over inhalatiemedicatie verbeteren, wat kan leiden tot een beter gebruik van de medicatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voortbouwend op eerder ontwikkelde trainingen, is de on TRACk training en de gespreksvoorbereiding ontwikkeld en aangepast met behulp van input van patiënten, zorgverleners en experts op het gebied van communicatie, educatie, farmacie en longaandoeningen, zodat deze aansluit bij de wensen en voorkeuren van de doelgroep.

De pilot van de on TRACk-interventie vond plaats in twee openbare apotheken. Vier apotheekteamleden zijn getraind met de on TRACk training, dertien patiënten hebben een gepland gesprek in de apotheek gevoerd en deze voorbereid. Een deel van hen zijn telefonisch geïnterviewd om hun ervaringen met de on TRACk-interventie in kaart te brengen. Apotheekteamleden gaven aan dat zij de tips voor het beter betrekken van de patiënt bij het gesprek en het actief vragen stellen zodat zij hun informatie beter konden laten aansluiten bij de behoefte van de patiënt nuttig vonden. Ook de tips bij het geven van de inhalatie-instructie vonden zij waardevol. Patiënten gaven aan dat de gespreksvoorbereiding hen heeft geholpen om de voor hen belangrijkste onderwerpen rond het medicatiegebruik te bespreken, en dat zij daardoor een actievere rol hadden in het uitgiftegesprek en meer vragen stelden.

Alle onderdelen van de On TRACK interventie zijn met succes getest in de pilot. De interventie blijkt goed aan te sluiten bij de behoeften van patiënten en het apotheekteam. De interventie wordt momenteel verder geoptimaliseerd aan de hand van de genoemde verbeterpunten (veelal details), waarmee de on TRACK interventie klaar is om te worden geëvalueerd in een RCT waaraan 36 reeds geworven apotheken zullen deelnemen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

RESEARCH QUESTION

Can on TRACk, a TRain, prepAre, Communicate strategy, improve inhaler medication adherence and inhaler technique of lung patients?

HYPOTHESIS

On TRACk, a blended intervention that prepares both patients and pharmacy technicians for two inhaler medication consultations and trains technicians in their communication will improve inhaler medication adherence and inhaler technique in patients with asthma/COPD and lead to better health outcomes

STUDY DESIGN

A cluster randomized controlled trial with two groups: (1) on TRACk group; (2) usual care group

STUDY POPULATION

All patients (=16 years) with asthma and/or COPD who collect their inhaler medication for the first time in the community pharmacy will be asked consecutively to participate in this study by the pharmacy technician. Exclusion criteria: simultaneous experimental SABA use

INTERVENTION

On TRACk combines two innovative and proven successful elements: (1) online training of PTs to improve their inhaler medication counseling (both content, including giving a correct inhalation instruction, and patient-centred communication style), (2) preparing technicians and patients for these counseling moments in which inhaler technique is evaluated and medication use is discussed based on topics chosen by patients.

OUTCOME MEASURES

Primary outcome: adherence to inhaler medication and inhaler technique

Secondary outcomes: disease control, quality of life, hospitalizations, work absence, beliefs about medication, self-efficacy in understanding and using medication, perceived efficacy in interactions

SAMPLE SIZE/DATA ANALYSIS

To achieve a 15% higher adherence (based on pharmacy refill data) in the on TRACk group compared with the control group, calculated with a power of 0.90, alpha of 0.05, and accounting for clustering, 135 patients per group are needed. Allowing a 25% dropout rate, 180 patients will be included per group (five patients per technician, 2 technicians per pharmacy and 18 pharmacies per group).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website