Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Aanleiding

Gebruik van antipsychotica buiten de officiële indicatie is de laatste jaren behoorlijk toegenomen, vaak in verband met gedragsproblemen. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van deze middelen in de behandeling van gedragsproblemen Daar komt bij dat deze middelen gepaard gaan met bijwerkingen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Onderzoek

Er is dossieronderzoek gedaan bij kinderen en jongeren, en mensen met een verstandelijke beperking, op wat voor manier antipsychotica worden voorgeschreven en of de controles op orde zijn. Verder is bij patiënten die al langer dan een jaar risperidon gebruiken onderzocht wat er gebeurt als de medicatie langzaam wordt gestopt.

Resultaten

De dossieronderzoeken lieten zien dat richtlijnadviezen over antipsychotica onvoldoende worden
nageleefd, als het gaat om aanvullende psychosociale en psychologische behandelingen, en de
controle op behandeleffecten en bijwerkingen.
Door het beperkte aantal patiënten in het onderzoek naar het stoppen met risperidon, is de studie voortijdig gestopt en kan geen uitspraak gedaan worden over de effecten.
De inclusie in het onderzoek was laag. De redenen hiervoor waren: de opzet was ingewikkeld voor deze deelnemers en hun wettelijk vertegenwoordigers; er was terughoudendheid bij het afbouwen van antipsychotica uit angst voor terugkerend probleemgedrag; en mogelijke deelnemers, die open stonden voor afbouw, wilden veelal niet de kans lopen om in de controlegroep te belanden.


Samenvatting bij start

Gebruik van antipsychotica buiten de officiële indicatie (off-label) is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. In de meeste gevallen vindt voorschrijven plaats in verband met gedragsproblemen, maar hiervoor is geen wetenschappelijk bewijs. Daarnaast gaan deze middelen gepaard met bijwerkingen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit project richt zich op twee kwetsbare groepen: kinderen/jongeren en personen met een verstandelijke beperking.

Het project bestaat uit twee gedeelten:
(1) Een uitgebreid dossieronderzoek naar de reden van voorschrijven van deze middelen bij kinderen en jongeren en mensen met een verstandelijke beperking.
(2) Twee placebo gecontroleerde afbouwstudies. Bij jongeren en mensen met een verstandelijke beperking die al langer dan een jaar het antipsychoticum risperidon gebruiken wordt onderzocht wat  het effect is van afbouwen van het medicijn zowel qua gedrag als lichamelijke gezondheid.

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of het afbouwen van risperidon in deze doelgroepen haalbaar is. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website