Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Jaarlijks ondergaan in Nederland ongeveer 14.000 mensen een operatie voor een blindedarmontsteking (appendectomie). Als er sprake is van een complexe appendicitis is het advies om na de operatie antibiotica te geven om de kans op infectieuze complicaties zo klein mogelijk te maken of zelfs te voorkomen. Goede studies naar de optimale duur van deze antibioticatoediening ontbreken.
Om de opnameduur in het ziekenhuis, zorgkosten en onnodig gebruik van antibiotica terug te dringen, is het wenselijk om een effectieve en veilige duur van antibioticatoediening vast te stellen.

Resultaten

In dit onderzoek zijn 1066 patiënten na een operatie voor een complexe blindedarmontsteking verdeeld in twee groepen: kort schema antibiotica (2 dagen) of het standaardschema van 5 dagen antibiotica. Het bleek dat 2 dagen antibiotica niet slechter is (non-inferieur) dan 5 dagen als het gaat om het voorkomen van infectieuze complicaties en/of overlijden binnen 90 dagen na de operatie. Tevens bleek dat 2 dagen antibiotica ook veilig was: er werden geen verschillen gevonden tussen beide groepen in het optreden van ernstige complicaties of behandelingen hiervoor.
Daarnaast hadden in de 2 dagen groep minder patiënten last van bijwerkingen van de antibiotica en verbleven ze korter in het ziekenhuis. Heropname in het ziekenhuis kwam wel wat vaker voor.

Conclusie

Het onderzoek laat zien dat 2 dagen antibiotica niet slechter is dan 5 dagen in het voorkomen van infectieuze complicaties, het veilig is, gepaard gaat met minder bijwerkingen en dat hiermee kosten worden bespaard voor het ziekenhuis en de gezondheidszorg.
 

Samenvatting bij start

Jaarlijks ondergaan in Nederland ongeveer 16.000 mensen een operatie (appendectomie) voor een blindedarmontsteking (appendicitis). Als er sprake is van een complexe appendicitis is het advies om na de appendectomie antibiotica te geven om postoperatieve complicaties te voorkomen.
Goede studies naar de optimale duur van antibiotica toediening ontbreken. Om de opnameduur, kosten en antibioticaresistentie terug te dringen, is het wenselijk om een effectieve en veilige duur van antibioticatoediening vast te stellen.

Doel
In dit onderzoek worden patiënten met een complexe appendicitis behandeld met antibiotica volgens een kort schema (48 uur) of de standaard duur (5 dagen). Het optreden van postoperatieve infecties zal worden vergeleken tussen beide groepen. De hypothese is dat een kortdurende behandeling met antibiotica na een appendectomie niet leidt tot meer postoperatieve complicaties maar gepaard gaat met een korter ziekenhuisverblijf, lagere kosten en minder resistentie van bacteriën.

Meer informatie

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website