Projectomschrijving

Jaarlijks ondergaan in Nederland ongeveer 16.000 mensen een operatie (appendectomie) voor een blindedarmontsteking (appendicitis). Als er sprake is van een complexe appendicitis is het advies om na de appendectomie antibiotica te geven om postoperatieve complicaties te voorkomen.
Goede studies naar de optimale duur van antibiotica toediening ontbreken. Om de opnameduur, kosten en antibioticaresistentie terug te dringen, is het wenselijk om een effectieve en veilige duur van antibioticatoediening vast te stellen.

Doel
In dit onderzoek worden patiënten met een complexe appendicitis behandeld met antibiotica volgens een kort schema (48 uur) of de standaard duur (5 dagen). Het optreden van postoperatieve infecties zal worden vergeleken tussen beide groepen. De hypothese is dat een kortdurende behandeling met antibiotica na een appendectomie niet leidt tot meer postoperatieve complicaties maar gepaard gaat met een korter ziekenhuisverblijf, lagere kosten en minder resistentie van bacteriën.

Richtlijn
Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website