Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onze onderzoeksgroep onderzoekt in de 'APOSTEL III studie: Nifedipine versus atosiban in de behandeling bij dreigende vroeggeboorte' welk medicijn het meest effectief is om vroegtijdige weeën te remmen.

 

Vroeggeboorte

Een normale zwangerschap duurt ongeveer 40 weken. Ongeveer 8% van de kinderen wordt geboren vóór 37 weken, er is dan sprake van een vroeggeboorte. Dit begint vaak met vroegtijdige weeën, een dreigende vroeggeboorte.

 

Normale behandeling

Momenteel worden vrouwen met een dreigende vroeggeboorte voor 32 weken zwangerschapsduur overgeplaatst naar een perinatologisch centrum. Deze vrouwen worden behandeld met medicijnen om de longrijpheid van het kind te versnellen, en weeënremmers voor een periode van 48 uur om de bevalling uit te stellen. Er zijn in Nederland twee typen weeënremmers voorhanden: calciumkanaal blokkers (Nifedipine) en oxytocine receptorantagonisten (Atosiban). Er is op dit moment onduidelijkheid over welk medicijn de beste uitkomst geeft.

 

In de APOSTEL III studie wordt onderzocht welk type weeënremmer de beste uitkomst geeft.

Het onderzoek loopt in alle perinatologische centra in Nederland en enkele grote regionale ziekenhuizen. Indien een zwangere vrouw wordt opgenomen in een van deze centra wordt beoordeeld of zij voldoet aan de inclusiecriteria. Indien dat zo is, wordt zij gevraagd te participeren in het onderzoek. Indien er toestemming volgt, wordt via een website de patiënte gerandomiseerd (geloot) voor de ene danwel de andere behandeling. De uitkomsten van de zwangerschap en de uitkomst van de kinderen worden bijgehouden en aan het eind van het onderzoek vergeleken.

 

In totaal zullen 500 vrouwen worden geïncludeerd.

De studie verloopt goed en voorspoedig.

De studie wordt uitgevoerd in een groot samenwerkingsverband tussen verschillende ziekenhuizen; het consortium voor 'women's health and reproductivity studies'.

 

De inclusieperiode zal omstreeks 24 maanden omvatten. Gedurende deze periode zullen de gegevens van de deelnemers worden verzameld. De verwachting is dat 3 maanden hierna alle patiënten zullen zijn bevallen, waarna alle onderzoeksgegevens kunnen worden geanalyseerd. Deze periode zal zo'n 6 maanden in beslag nemen. Hierin worden alle verzamelde gegevens in een dataset gezet, waarna alle statistische analyses zullen plaatsvinden. De resterende tijd zal worden gebruikt voor het opschrijven van alle gegevens in verschillende publicaties.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De studie vindt plaats in de structuur van het consortium voor ‘women’s health and reproductivity studies’. Hierin wordt gebruikt gemaakt van het trialbureau, de website www.studies-obsgyn.nl, de web-based randomisatie, opmaak van CRF heeft plaatsgevonden door AMC medical research, en de structuur tav invoer CRF door de research medewerkers van het consortium.

 

Het onderzoeksprotocol is gepubliceerd in BMC Pregnancy Childbirth 2014 Mar 3;14:93. doi: 10.1186/1471-2393-14-93 met vermelding van de funding door ZonMW. 'Nifedipine versus atosiban in the treatment of threatened preterm labour (Assessment of Perinatal Outcome after Specific Tocolysis in Early Labour: APOSTEL III-Trial)'.

 

Tevens is verschenen van de onderzoeksgroep een literatuur review over tocolyse, Preterm labor: current pharmacotherapy options for tocolysis. van Vliet EO, Boormans EM, de Lange TS, Mol BW, Oudijk MA. Expert Opin Pharmacother. 2014 Apr;15(6):787-97.

 

De uiteindelijke resultaten van de studie zullen worden gepresenteerd op nationale en internationale congressen om de implementatie te bevorderen. Hiervoor zijn de volgende actiepunten ondernomen:

 

1. Contact met richtlijnencommissie NVOG over de voortgang en verwachte resultaten.

2. Verzoek voor presentatie van eerste resultaten van de studie op NVOG gynaecongres 2015 en IGO Doelencongres 2015 (gehonoreerd).

3. Insturen abstract naar Society for Maternal-Fetal Medicine 2015.

4. Informeren bestuur van VOC en NVOM van onderzoeksresultaten.

5. Publicatie van het onderzoeksprotocol in BMC pregnancy Childbirth.

6. Contact gezocht met andere onderzoeksgroepen die kleinere studies hebben gepubliceerd over tocolyse nifedipine versus atosiban voor verrichten van een IPD meta analyse over dit onderwerp, alle onderzoeksgroepen hebben toegezegd hun data te leveren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

OBJECTIVE: To compare the effectiveness of the tocolytic agents nifedipine (a calcium channel blocking agent) versus atosiban (an oxytocin receptor antagonist) in the improvement of neonatal outcome in women with threatened preterm labour (25-34 weeks gestation).

 

STUDY DESIGN: Multicenter randomized controlled trial.

 

STUDY POPULATION: We will study pregnant women with threatened preterm labour between 25 and 34 weeks gestational age.

 

INTERVENTIONS: Nifedipine (dosage: first hour 20 mg followed by 4 dd 20 mg retard orally for 47 hours) versus atosiban (dosage: bolus injection of 6,75 mg i.v. in 1 minute, followed by 18 mg/hour for 3 hours followed by a maintenance dosage of 6 mg/hour for 45 hours) for 48 hours.

 

MAIN STUDY PARAMETERS/ENDPOINTS: The primary outcome of the study will be a composite for poor neonatal outcome. This outcome will include bronchopulmonary dysplasia, periventricular leucomalacia > grade 1, intracerebral haemorrhage > grade 2, necrotising enterocolitis, proven sepsis and in-hospital death.

Secondary outcomes will be time to delivery, gestational age at delivery, number of days on ventilation support and in NICU, total days of the baby alive outside the hospital counted from a gestational age of 37 weeks until 6 months and maternal side effects.

Maternal side effects are defined as admission to intensive care, anaphylactic shock, dyspnoe, hypotension (leading to CTG abnormalities), liver test abnormalities, (elevated ASAT or ALAT), lung edema, myocardial infarction, and general side effects (nausea, vomiting, headache).

 

SAMPLE SIZE CALCULATION: The analysis will be by intention to treat. A difference in reduction of the composite poor neonatal outcome from 25% to 15% can be detected if 500 patients (250 per arm) are recruited (beta of 0.2, alpha of 0.05).

 

ECONOMIC EVALUATION: We will perform an economic analysis alongside the study in which we will calculate the cost of both treatment strategies. In case the more expensive drug Atosiban leads to an improved outcome, we will calculate the cost per prevented case of poor neonatal outcome in a cost-effectiveness analysis. In case of comparable effectiveness, we will calculate the number needed to treat with Atosiban (and its cost) to prevent a serious adverse drug reaction with Nifedipine.

 

TIME SCHEDULE: Total 36 months. Preparation 3 months; inclusion period is estimated to be 27 months. Follow-up and analysis will be 6 months.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website