Projectomschrijving

Onderzoek naar het optimale medicijn om vroegtijdige weeën te remmen: het APOSTEL III onderzoek

In Nederland worden per jaar ruim 13.000 kinderen te vroeg, onder de 37 weken, geboren,. Zwangere vrouwen die dreigen te bevallen voor de 34 weken, worden behandeld met weeënremmers voor een periode van 48 uur. In die 48 uur worden vrouwen overgeplaatst naar een centrum waar de zorg voor het kind is gewaarborgd en worden corticosteroïden gegeven om de organen van de kinderen versneld te laten uitrijpen.

Resultaat
In het APOSTEL III onderzoek zijn twee typen weeënremmers vergeleken: een calciumkanaal blokker (Nifedipine) en een oxytocine receptorantagonist (Atosiban). Beide middelen bleken even effectief. De uitkomst van de kinderen was gelijk in beide groepen en ook was de zwangerschapsduur in de beide groepen gelijk. Beide middelen kunnen dus gebruikt worden in de behandeling van vrouwen met een dreigende vroeggeboorte en de keuze dient bepaald te worden in samenspraak met de vrouw.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase


In de media

Weeën in de wacht: Vergelijkende studie geeft uitsluitsel over effect weeënremmers (Mediator 17, mei 2016)
 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website