Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek wordt onderzocht of blaasspoelingen met het antibioticum gentamicine wederkerige urineweginfecties door resistente bacteriën kunnen voorkomen. Deze blaasspoelingen worden thuis worden uitgevoerd gedurende een half jaar.

 

Omdat gentamicine alleen werkt in de blaas en (anders dan antibiotica in tablet- of infuusvorm) geen invloed heeft op de bacteriën in de darm, zou het kunnen dat er bij deze blaasspoelingen minder kans is op dragerschap van resistente bacteriën.

 

Gentamicine is een zeer effectief antibioticum dat normaliter per infuus wordt toegediend; de activiteit hangt af van de ter plaatse van de infectie bereikte concentratie. Bij blaasspoeling kan een hoge dosis worden gegeven omdat gentamicine dan niet in het bloed wordt opgenomen en bijwerkingen zoals nierbeschadiging en gehoorverlies niet optreden.

 

In twee ziekenhuizen, namelijk het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden en het Haga Ziekenhuis in Den Haag, zijn patiënten met frequente blaasontsteking onderzocht, na verwijzing door urologen, huisartsen en internisten vanuit heel Nederland.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek naar thuis uitgevoerde blaasspoelingen met het antibioticum gentamicine zijn 90 patiënten met wederkerende blaasontstekingen onderzocht. Bij het merendeel van deze patiënten werd de blaasontsteking voor start van deze behandeling veroorzaakt door een multiresistente bacterie.

Door de behandeling met gentamicine blaasspoelingen gedurende 6 maanden werd het aantal blaasontstekingen per 6 maanden van gemiddeld 4,8 ontstekingen per persoon, teruggebracht naar gemiddeld 1,0 ontsteking per persoon. Het aantal ontstekingen dat werd veroorzaakt door multiresistente bacteriën nam af van 78% naar 23%. Resistentie voor het antibioticum gentamicine bleef voor en na de behandeling gelijk. De spoeling met gentamicine bleef beperkt tot de blaas, er werd geen opname in de bloedbaan (met kans op schadelijke effect op gehoor en nierfunctie) aangetoond. Er traden geen relevante bijwerkingen op, en de behandeling werd na 6 maanden met een gemiddeld rapportcijfer 8,0 beoordeeld.

 

Conclusie:

Gebruik van gentamicine blaasspoelingen bij patiënten met moeilijk behandelbare urineweginfecties door resistente bacteriën verlaagt het aantal infecties, het systemisch gebruik van antibiotica en de antimicrobiële resistentie, zonder relevante bijwerkingen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek wordt onderzocht wat beter werkt om wederkerige urineweginfecties door resistente bacteriën te voorkomen:

- Blaasspoelingen met gentamicine die thuis worden uitgevoerd gedurende een half jaar, of:

- Het dagelijkse gebruik van een lage dosis antibiotica in tabletvorm gedurende een half jaar

 

Omdat gentamicine alleen werkt in de blaas en (anders dan antibiotica in tablet- of infuusvorm) geen invloed heeft op de bacteriën in de darm, zou het kunnen dat er bij deze blaasspoelingen minder kans is op dragerschap van resistente bacteriën.

Gentamicine is een zeer effectief antibioticum dat normaliter per infuus wordt toegediend; de activiteit hangt af van de ter plaatse van de infectie bereikte concentratie. Bij blaasspoeling kan een hoge dosis worden gegeven omdat gentamicine dan niet in het bloed wordt opgenomen en bijwerkingen zoals nierbeschadiging en gehoorverlies niet optreden.

 

In twee ziekenhuizen, namelijk het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden en het Haga Ziekenhuis in Den Haag, worden patiënten met frequente blaasontsteking onderzocht om te beoordelen of zij in aanmerking komen voor behandeling in dit studieverband.

 

Voor deze studie wordt gezocht naar mannen en vrouwen met wederkerende urineweginfecties (vrouwen: 3 of meer in het afgelopen jaar, of meer dan 2 in de afgelopen 6 maanden; mannen: meer dan 2 in het afgelopen jaar). Tenminste één van deze infecties moet zijn veroorzaakt door een resistente bacterie.

Indien u denkt in aanmerking te komen voor deelname aan deze studie, kunt u uw huisarts vragen u te verwijzen naar de polikliniek Infectieziekten van het LUMC (drs. J. Stalenhoef), of de polikliniek Interne geneeskunde van het Haga Ziekenhuis (dr. C. van Nieuwkoop).

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit onderzoek is nog aan de gang, wij zoeken nog steeds nieuwe patienten.

 

Inmiddels doen er al verschillende patienten mee, zowel mannen als vrouwen, met een leeftijdsspreiding van 24 tot 80 jaar. Hierbij zijn mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan, mannen met een prostaatontsteking en mensen met een gestoorde blaasfunctie.

 

Binnen de verschillende fasen van deze onderzoekslijn zijn inmiddels al 87 mensen met gentamicine blaasspoelingen behandeld.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

A prospective, randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial comparing intravesical instillation of gentamicin versus placebo, in 150 women with recurrent lower urinary tract infection (UTI), and 100 male with recurrent lower UTI due to prostatitis, with focus on multi-drug resistant pathogens.

 

Participants are randomised to receive sterile saline with 80 mg gentamicine or a placebo, daily for 2 wk, every other day for 10 wk followed by twice weekly for 3 mo, by (intermittent) self-catheterization, after bladder emptying, at bed-time.

The primary end point is defined as mean number of UTI per patient/yr after initiation of the study; secondary endpoints include the time to first, second and third UTI after start of intravesicular gentamicin or placebo instilment, and the need for oral and/or intravenous antibiotic-courses for UTI in hospital/daycare setting during the year of the study. To strengthen biologic plausibility of the approach and implementation, the antibiotic resistance development of causative urinary pathogens and changes in commensal flora of perineum and vagina will be followed-up.

 

The study focuses on women with recurrent lower UTI ('cystitis') and on male patients with recurrent cystitis which is thought to be due to prostatitis (after exclusion of urological abnormalities in the upper urinary tract); in both we will focus on but not limit inclusion to infections caused by multi-drug resistant (>3 antibiotic classes) pathogens. Participants are evaluated adressing UTI status/urinary symptoms, UTI-related health care consumption, and by a general quality-of-life questionnaire at baseline and at 3, 6, 9 and 12 mo, and adverse events monitoring (including checks on possible systemic uptake of gentamicin).

Individuals who are randomized in the trial and who suffer already more than 3 episodes of UTI within the first 6 months of their participation in the study, will be offered continuation of follow-up with instillation of gentamicin according to the schedule above, and so documented. Unblinding of subjects will not take place untill study closure, except in cases of urgent medical need.

 

The study is executed in an existing reserach network of ID specialist, urologists and nephrologists of eight hospitals in the region Haarlem-Gouda-Leiden-The Hague, and with the general practitioners working in the catchment area of these hospitals.

 

The findings of the study will prove feasibility and effectiveness of the intravesical antibiotic approach and are developed into treatment implementation protocols and evidence-based guidance for recurrent UTI, in particular for cases due to multi-drug resistant (e.g., ESBL positive, ciprofloxacin and cotrimoxazol resistant) microorganisms for which no effective oral antibiotics are left, and for which aminoglycosides and carbapenems are all that is left as realistic treatment options. In such cases, local intravesical treatment with gentamicin offers major advantages over intravenous administration of carbanepems or aminoglycosides, both in health care costs, in systemic toxicity, as well as in fighting the emergence of resistance against carbapenems that constitutes our last-resort antibiotic therapy and should be restricted as much as possible.

 

The evidence-based guideline will be implemented through the learned societies of ID specialists, nephrologists, urologists and GPs, and promoted by publications and a symposium on the subject.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website