Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Gentamicine-blaasspoelingen bij wederkerende blaasontsteking door multiresistente bacteriën

In dit onderzoek is het effect onderzocht van thuis uitgevoerde blaasspoelingen met het antibioticum gentamicine onderzocht bij 90 patiënten met wederkerende blaasontstekingen.
Bij het merendeel van deze patiënten werd de blaasontsteking voor start van deze behandeling veroorzaakt door een multiresistente bacterie.

Resultaten

Door de behandeling met gentamicine blaasspoelingen gedurende 6 maanden werd het aantal blaasontstekingen per 6 maanden van gemiddeld 4,8 ontstekingen per persoon, teruggebracht naar gemiddeld 1,0 ontsteking per persoon. Het aantal ontstekingen dat werd veroorzaakt door multiresistente bacteriën nam af van 78% naar 23%. Resistentie voor het antibioticum gentamicine bleef voor en na de behandeling gelijk. Er traden geen relevante bijwerkingen op, en de behandeling werd door de patiënten na 6 maanden met een gemiddeld rapportcijfer 8,0 beoordeeld.

Conclusie

Gebruik van gentamicine blaasspoelingen bij patiënten met moeilijk behandelbare urineweginfecties door resistente bacteriën verlaagt het aantal infecties, het systemisch gebruik van antibiotica en de antimicrobiële resistentie, zonder relevante bijwerkingen.


Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.
 

Samenvatting bij start

Door toegenomen resistentie van bacteriën blijken antibiotica in tabletvorm steeds vaker niet effectief bij patiënten met recidiverende blaasontsteking, waardoor zij moeten worden opgenomen voor intraveneuze behandeling.

Opzet
Er wordt onderzocht of thuisuitgevoerde blaasspoeling met het antibioticum gentamicine wederkerende blaasontstekingen voorkómt. De hoop is dat zo ziekenhuisopnames en gebruik van reserveantibiotica per infuus kunnen worden teruggedrongen. De doelgroep is volwassenen met meer dan 2 blaasontstekingen door een multiresistente bacterie in het afgelopen jaar.

Gentamicine is een zeer effectief antibioticum; de activiteit hangt af van de ter plaatse van de infectie bereikte concentratie. Bij blaasspoeling kan hoog gedoseerd worden omdat gentamicine dan niet in het bloed wordt opgenomen en bijwerkingen zoals nierbeschadiging en gehoorverlies niet optreden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website