Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Antibiotica resistente gonorroe is wereldwijd een toenemend probleem. Inmiddels is in het buitenland ook resistentie aangetoond voor het laatste beschikbare antibioticum, ceftriaxon. Hierdoor dreigt gonorroe op termijn een onbehandelbare ziekte te worden met ernstige complicaties.

Op korte termijn worden geen nieuwe antibiotica verwacht. Daarom is in dit onderzoek gekeken of bestaande antibiotica werken tegen gonorroe. Drie geregistreerde antibiotica (ertapenem, gentamicine en fosfomycine) zijn vergeleken met de huidige standaard behandeling (ceftriaxon). Dit is gedaan onder 310 gonorroe patiënten van de soa polikliniek van GGD Amsterdam. Fosfomycine bleek niet effectief te zijn en vormt geen alternatief; gentamicine leidde in de meerderheid van de patiënten tot genezing, maar was niet gelijkwaardig aan ceftriaxon. Ertapenem bleek een volwaardig alternatief voor het huidige eerstelijnsmiddel. Daarmee is er een effectief alternatief, als de huidige behandeling niet meer werkzaam zou zijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan de NABOGO studie hebben van september 2017 tot juni 2020 in totaal 346 patiënten met gonorroe meegedaan. 36 van hen zijn uitgesloten van de analyse vanwege protocol redenen. 96% van de 310 geïncludeerde patiënten was man. De gemiddelde leeftijd was 35,2 jaar. Nadat 136 patiënten waren geïncludeerd in de studie is er een interim analyse gedaan door een onafhankelijke statisticus. Daaruit bleek dat de behandeling met fosfomycine bij veel van de patiënten niet werkte. Daarom is daarna gestopt met het behandelen van patiënten met fosfomycine. In de uiteindelijke analyse hadden 35/298 patiënten fosfomycine gehad. Van de 310 bevestigde anogenitale gonorroe gevallen hadden 298 een controle bezoek binnen 14 dagen na therapie. Bij 36 van de 298 patiënten was de behandeling niet succesvol (12.1%); bij de rest (87.9%) wel.

 

Bij alle patiënten die ceftriaxon kregen was de gonorroe succesvol behandeld. Bij ertapenem was dit 99%, bij gentamicine 93% en bij fosfomycine slechts 12%. Het verschil tussen behandeling met ceftriaxon en ertapenem was zo klein dat geconcludeerd kon worden dat ertapenem niet onderdeed voor ceftriaxon. De andere twee antibiotica waren duidelijk niet gelijkwaardig aan ceftriaxon.

 

De meest voorkomende bijwerking was diarree; dit kwam bij fosfomycine (87%) en bij ertapemen (50%) zeer vaak voor. Er trad één ernstige bijwerking op, een allergische reactie; dit was bij een patiënt die ertapenem had gekregen; deze is volledig hersteld.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De NABOGO studie is een gerandomiseerde studie naar de werkzaamheid van drie alternatieve antibiotica om gonorroe te behandelen. De effectiviteit van de drie behandelingen wordt vergeleken met die van ceftriaxon, de huidige, zeer effectieve standaard behandeling in een zgn. non-inferioriteitsstudie. Omdat in een interim analyse bleek dat één van de drie alternatieven in een onacceptabel laag percentage succes had, is de studie-arm met dat middel gestaakt.

De inclusie is langzamer verlopen dan verwacht. Per 23 augustus 2019 waren 286 patiënten geïncludeerd; de studie beoogt uiteindelijk 346 patiënten te includeren.

Naast de patiënten met gonorroe is onderzoek verricht naar de plasma spiegels van de antibiotica in 60 gezonde vrijwilligers; dit studie-onderdeel is afgerond.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 18 september 2017 is de eerste patiënt in de NABOGO studie geïncludeerd. De inclusie is langzamer verlopen dan gepland. Veel patiënten hadden andere infecties waarvoor behandeling nodig was, waardoor zij niet konden deelnemen. Patiënten zagen ook op tegen de langere duur van een bezoek, de noodzaak voor een tweede injectie (i.p.v. de standaard één injectie), de noodzaak voor een terugkombezoek na één week, en de mogelijkheid dat zij een minder effectieve behandeling zouden krijgen dan de standaardbehandeling.

Omdat bij een interim analyse bleek dat één van de drie alternatieve antibiotische regimes te vaak geen genezing van gonorroe tot gevolg had, is die studie arm gestaakt.

Bij 60 gezonde vrijwilligers zijn plasma spiegels van de antibiotica gemeten op 3-4 tijdstippen binnen 24 uur na toediening. Deze gegevens zijn nuttig om later de resultaten van de trial beter te begrijpen.

Het plan is om de follow-up van de 346 beoogde patiënten af te ronden in februari 2020 en resultaten te rapporteren in juli 2020.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Antimicrobial resistant gonorrhoea is a growing worldwide problem. Resistance and treatment failures to the last evidence-based treatment option, ceftriaxone, have been reported In several European countries, including the Netherlands. It is feared that ceftriaxone resistance will become widely prevalent, making this last resort treatment obsolete, and gonorrhoea once again an untreatable disease causing frequent and severe chronic complications.

In the short term, no new antibiotics are expected. Yet existing antibiotics could form promising new treatment modalities, but these need to be evaluated first in patients with gonorrhea. If there is sufficient clinical efficacy, these agents can be considered first line alternative options for the future treatment of ceftriaxone resistant gonorrhoea.

This project includes a double-blind randomized non-inferiority trial in gonorrhoea patients at the STI clinic Amsterdam. Two single dose intramuscular administered therapies (ertapenem and gentamycin) and a single dose oral option (fosfomycin) will be compared to the current standard ceftriaxone therapy. The project consists of two parts:

1. Clinical- and microbiological efficacy and side effects of ertapenem, gentamicin, and fosfomycin,

2. A Monte Carlo simulation model based on pharmacokinetic- and antimicrobial susceptibility data of N. gonorrhoeae strains to predict the future treatment failure rate under various antimicrobial resistance prevalence conditions.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website