Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Antibiotica-resistente gonorroe is wereldwijd een toenemend probleem. Inmiddels is resistentie aangetoond voor het laatste beschikbare antibioticum, ceftriaxon. Hierdoor dreigt gonorroe op termijn een onbehandelbare ziekte te worden.
Op korte termijn worden geen nieuwe antibiotica verwacht. Daarom is in dit onderzoek gekeken of bestaande antibiotica werken tegen gonorroe. Drie geregistreerde antibiotica (ertapenem, gentamicine en fosfomycine) zijn vergeleken met de huidige standaard behandeling (ceftriaxon). Dit is gedaan onder 310 gonorroe patiënten van de soa polikliniek van GGD Amsterdam.

Resultaten

Fosfomycine bleek niet effectief te zijn en vormt geen alternatief; gentamicine leidde in de meerderheid van de patiënten tot genezing, maar was niet gelijkwaardig aan ceftriaxon.
Ertapenem bleek een volwaardig alternatief voor het huidige eerstelijnsmiddel. Daarmee is er een effectief alternatief, als de huidige behandeling niet meer werkzaam zou zijn.


Samenvatting bij start

Antibiotica resistente gonorroe is wereldwijd een toenemend probleem. Inmiddels is ook resistentie aangetoond voor het laatste beschikbare antibioticum, ceftriaxon. Hierdoor dreigt gonorroe op termijn een onbehandelbare ziekte te worden met ernstige complicaties.

Op korte termijn worden geen nieuwe antibiotica verwacht. Daarom wordt tijdens dit onderzoek gekeken of bestaande antibiotica werken tegen gonorroe. Er worden 3 geregistreerde antibiotica (fosfomycine, ertapenem en gentamicine) vergeleken met de huidige ceftriaxon behandeling onder gonorroe patiënten van de GGD Amsterdam SOA polikliniek. Daarnaast zal bestudeerd worden wat de te verwachten effectiviteit bij afnemende gevoeligheid voor het betreffende middel zal zijn middels een zogeheten Monte Carlo simulatie. Zo kan bij het voortschrijden van resistentie een betere inschatting worden gemaakt over de werkzaamheid van de geteste antibiotica in het licht van oprukkende resistente gonorroestammen.


Richtijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website