Projectomschrijving

Antibiotica resistente gonorroe is wereldwijd een toenemend probleem. Inmiddels is ook resistentie aangetoond voor het laatste beschikbare antibioticum, ceftriaxon. Hierdoor dreigt gonorroe op termijn een onbehandelbare ziekte te worden met ernstige complicaties.

Op korte termijn worden geen nieuwe antibiotica verwacht. Daarom wordt tijdens dit onderzoek gekeken of bestaande antibiotica werken tegen gonorroe. Er worden 3 geregistreerde antibiotica (fosfomycine, ertapenem en gentamicine) vergeleken met de huidige ceftriaxon behandeling onder gonorroe patiënten van de GGD Amsterdam SOA polikliniek. Daarnaast zal bestudeerd worden wat de te verwachten effectiviteit bij afnemende gevoeligheid voor het betreffende middel zal zijn middels een zogeheten Monte Carlo simulatie. Zo kan bij het voortschrijden van resistentie een betere inschatting worden gemaakt over de werkzaamheid van de geteste antibiotica in het licht van oprukkende resistente gonorroestammen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website