Projectomschrijving

Vraag

In Nederland gebruiken ruim 150.000 mensen met een depressie langer dan een jaar antidepressiva. Veel patiënten hebben er baat bij, maar langdurig gebruik heeft soms ook nadelen. Gebruikers willen weten hoe lang ze nog antidepressiva moeten gebruiken. Het probleem is dat niet duidelijk is wat de beste vervolgstappen zijn na de start van een behandeling. Kan iedereen na enige tijd weer veilig stoppen? En volgens welk schema dan? Hoe zit het met het risico op terugval, en wie loopt dat risico vooral? Hiernaar is nog amper gedegen onderzoek gedaan.

Onderzoek

OPERA is een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie naar de korte- en langetermijneffecten van vroege afbouw van antidepressiva versus latere afbouw. Van een groep van 2.000 patiënten die antidepressiva gebruiken, worden er bij hen die duidelijk herstel laten zien 400 gevolgd in hun afbouwproces. Deelnemers komen zowel uit ggz-instellingen als uit de huisartsenpraktijk, zodat een reëel beeld ontstaat over de hele breedte van de dagelijkse behandelpraktijk. De studie loopt tot en met 2025.

Verwachte uitkomst

OPERA levert naar verwachting bouwstenen op om patiënten beter een individueel advies te kunnen geven. Wie heeft baat bij langdurig gebruik en bij wie is afbouwen mogelijk? Het OPERA-consortium vertegenwoordigt het hele veld, van de relevante beroepsgroepen in eerste en tweede lijn tot patiëntenorganisaties. Ook doen er meerdere academische centra aan mee. Zo is de kennis straks beter te implementeren en kan de behandelpraktijk daadwerkelijk met de resultaten worden verbeterd.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website