Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een landelijke MS-kwaliteitsregistratie is ontwikkeld en geïmplementeerd in de ziekenhuizen met de volgende onderdelen:

a)de neuroloog en ondersteunend personeel kunnen spiegelinformatie verkrijgen ten aanzien van de geleverde kwaliteit van zorg aan MS-patiënten zodat verbetermogelijkheden geïdentificeerd kunnen worden en verbeterplannen in gang kunnen worden gezet.

b)de neuroloog en ondersteunend personeel kunnen MS-patiënten qua klinisch beloop over de tijd volgen en monitoren met behulp van een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard waarin medicatiegebruik, relapses en MRI-data met uitkomsten getoond worden en tevens een real-life terugkoppeling te zien is van de PROM’s zodat deze data tijdens het consult kunnen worden gebruikt en daarmee ook meer zorg op maat gerealiseerd kan worden.

c)er kunnen gegevens worden verzameld over effectiviteit, veiligheid en doelmatigheid van huidige en toekomstig beschikbaar komende immunomodulerende MS-medicatie in een real-life setting waarin specifiek de rationale in kaart kan worden gebracht voor het starten, switchen, stoppen of continueren van medicatie.

 

De landelijke MS-kwaliteitsregistratie voldoet tevens aan het governance model zoals afgesproken in het landelijk voorwaarden kader van de koepelorganisaties omtrent kwaliteitsregistraties.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project is gericht op het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitsregistratiesysteem voor de MS-zorg in Nederland en omhelst geen onderzoek waarbij resultaten worden geboekt. Momenteel worden er wel data verzameld die gebruikt kunnen worden voor nader onderzoek. MS is een chronische aandoening waarbij het echter noodzakelijk is om gegevens over langere tijd (meerdere jaren) te verzamelen voordat hier valide resultaten uit te destilleren zijn. De verwachting is dat concrete onderzoeksresultaten pas na 2022/2023 beschikbaar zullen komen. Inmiddels zijn er wel een tweetal jaarrapportages opgemaakt voor het Zorginstituut en de co-financierende farmaceutische bedrijven. Deze jaarrapportage bestaat uit een specifieke dataset waar vooraf afspraken met hen over zijn gemaakt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het implementeren van een MS-kwaliteitsregistratie waaronder de registratie van het gebruik van immunomodulerende MS-middelen met de mogelijkheid om input vanuit patiënten middels vragenlijsten te verkrijgen en deze te koppelen aan de geleverde zorg. Het doel van deze MS-registratie is om spiegelinformatie te genereren aan de individuele zorgverlener zodat de kwaliteit van de geleverde zorg verbeterd kan worden. Daarnaast is het doel om in het kader van pakketbeheer het gepast gebruik te kunnen beoordelen door het ZiNL. De registratie hanteert een governance model zoals dat momenteel ook gehanteerd wordt bij andere registraties waarbij geneesmiddelen in kader van vergoedingsvraagstukken worden geregistreerd en waarbij farmaceutische bedrijven betrokken zijn als co-financiers. Voor de software, infrastructuur en organisatie van het ICT-platform is gekozen voor Vital Health in samenwerking met Stichting Informatie Voorziening Zorg. De eerstgenoemde partij verzorgt de ICT-hardware en software en de laatstgenoemde partij draagt zorg voor het verwerken van de geanonimiseerde data tot spiegelinformatie en terugkoppeling aan de deelnemers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website