Projectomschrijving

Het stellen van de diagnose Multiple Sclerose (MS) is, ook voor een ervaren neuroloog, geen eenvoudige zaak. Er kunnen vele klachten en neurologische symptomen voorkomen in het kader van MS. Er is geen standaardbehandeling of behandeltraject. Dit leidt tot zowel over- als onderconsumptie van beschikbare MS-medicatie en tot onduidelijkheid bij patiënten en zorgverleners. De beschikbare MS-medicatie behoort tot de categorie van dure geneesmiddelen. Daarnaast is er ook geen set aan kwaliteitsindicatoren die bepalend zijn voor een goede kwaliteit van zorg.

Doel

Dit project heeft als doel om een landelijk MS-register op te zetten en stapsgewijs te implementeren in de dagelijkse praktijk. Uiteindelijk moet het MS-register gegevens opleveren die het mogelijk maken om een valide set aan kwaliteitsindicatoren te identificeren, zodat de zorg aan MS-patiënten beter, veiliger en doelmatiger wordt.
Cofinanciering vindt plaats vanuit de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de farmaceutische industrie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website