Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Het doel van dit project was om de beoordeling van belasting in wetenschappelijk onderzoek bij kinderen zoveel mogelijk evidence-based te maken. Dit is gedaan door een digitale versie te maken van een eerder ontwikkelde vragenlijst (DISCO-vragenlijst) om belasting in onderzoek in kaart te brengen. Ook is een database ontwikkeld met ervaringen van kinderen tijdens allerlei soorten onderzoeksprocedures. Vervolgens is de vragenlijst en database bij verschillende doelgroepen onder de aandacht gebracht (kinderen, ouders, ethische commissies en kinderartsen/verpleegkundigen).

Resultaten

De vragenlijst en de database zijn te vinden op de www.kindenonderzoek.nl. Deze website is tevens binnen dit project ontwikkeld samen met onderzoekers Dr. I.M. Hein (1132030061) en Dr. R. Grootens-Wiegers (1132030161), de VSOP en Stichting Kind en Ziekenhuis. De website is bedoeld om kinderen actief te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek en hen goed te informeren over onderzoek. De website bestaat uit verschillende onderdelen voor kinderen, ouders en zorgprofessionals waarin zij kunnen lezen over medisch-wetenschappelijk onderzoek en handvatten krijgen hoe kinderen actief bij onderzoek betrokken kunnen worden.


Samenvatting bij start

Dit project heeft tot doel de beoordeling van belasting in kindergeneeskundig wetenschappelijk onderzoek zoveel mogelijk evidence-based te maken door ethische commissies te stimuleren gebruik te maken van informatie over hoe kinderen de belasting tijdens onderzoeksprocedures ervaren.

Tevens worden onderzoekers gestimuleerd om met behulp van deze gegevens ouders en kinderen te informeren over de te verwachten belasting. Zo krijgen zij een idee hoe belastend kinderen uit eerder onderzoek dezelfde procedures vonden.
Hiervoor wordt een website ontwikkeld met data over de belasting van kinderen in onderzoek. De website bestaat uit drie subwebsites voor de verschillende typen gebruikers: ethische commissies/onderzoekers,  ouders en kinderen. Alle groepen kunnen informatie opzoeken over de belasting van kinderen in onderzoek. Daarnaast kunnen kinderen een vragenlijst invullen over de belasting die zij tijdens onderzoeksprocedures hebben ervaren.

Vervolgproject van: 113203202.

Dit project heeft een relatie met twee andere projecten uit het 'Kind en Onderzoek' collectief: 1132030061 en 1132030161
 

Meer informatie

ZonMw Parel voor samenwerking rond kind en wetenschappelijk onderzoek

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website