Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In deze studie is onderzocht wat het effect van chemotherapie met 5-FU is op de behandeling van maagkanker met een MSI-subtype.

Resultaten

Uit analyse is gebleken dat de MSI-subtype maagkanker alleen een gunstige prognostische factor is voor vrouwen en na de behandeling werd maar in zeldzame gevallen een goed effect van de chemotherapie met 5-FU vastgesteld.
Echter, met deze studie is nog niet bewezen dat deze patiënten geen voordeel zouden hebben als ze niet met chemotherapie behandeld zouden worden. Het voordeel van chemotherapie bij deze patiëntengroep blijft dus onzeker.
Er is verder gebleken dat een deel van de patiënten met MSI-maagtumoren die wel goed op de chemotherapie reageerden ook kenmerken van sterke slijmvorming vertoonden. Dit zou een potentiële nieuwe biomarker kunnen zijn om MSI-maagtumorpatiënten te kunnen differentiëren die mogelijk wel goed op chemotherapie zouden reageren. Dit moet verder onderzocht worden.
Ten slotte, bij kwetsbare patiënten met MSI-maagkanker voor wie chemotherapie lastig is om vol te houden, zou overwogen kunnen worden om af te zien van chemotherapie.
 

Samenvatting bij start

De standaardbehandeling voor niet uitgezaaide maagkanker bestaat uit een operatie en perioperatieve chemotherapie. Het lijkt er echter op dat patiënten, waarbij de tumor een specifiek genetisch kenmerk heeft (namelijk microsatelliet instabiliteit (MSI)), eerder overlijden als zij chemotherapie ondergaan. Daarbij worden zij ook blootgesteld aan eventuele bijwerkingen. De beschikbare data zijn op dit moment nog onvoldoende zeker om deze patiëntengroep de chemotherapie te onthouden.

Doel

Het doel van dit project is om vast te stellen of patiënten met een MSI-tumor inderdaad geen baat hebben van chemotherapie, en mogelijk door de chemotherapie juist een veel kortere overleving hebben.
In dit project wordt een grote serie maagkankers onderzocht op MSI en wordt gekeken of de overleving in deze groep inderdaad zo kort is als verwacht en vergeleken met de overleving van patiënten met een tumor zonder MSI.

Verwachte uitkomst

Deze analyses zullen bijdragen om elke patiënt met maagkanker de optimale behandeling te kunnen bieden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website