Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lithium is vaak zeer effectief in de behandeling van de bipolaire stoornis. Onzorgvuldig gebruik van lithium kan echter leiden tot vergiftigingsverschijnselen en complicaties op de langere termijn. Niet alle lithiumgebruikers en voorschrijvers hebben voldoende kennis over verantwoord gebruik van lithium. Wij hebben een voorlichtingsplatform, www.allesoverlithium.nl, ontwikkeld en de mogelijkheid ingebouwd direct vragen te stellen of zorgen te uiten aan een deskundigenpanel. Dat panel bestaat uit lithiumgebruikers, psychiater, internist-nefroloog en apotheker-klinisch farmacoloog. Naar de website wordt inmiddels verwezen via verschillende erkende media.

Afgaand op het aantal bezoekers aan het platform en het aantal en de aard van de gestelde vragen, concluderen wij dat er grote behoefte is aan laagdrempelige informatie over lithium. Wij denken dat op deze wijze veel complicaties kunnen worden voorkomen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij hebben een voorlichtingsplatform, www.allesoverlithium.nl, ontwikkeld en de mogelijkheid ingebouwd direct vragen te stellen of zorgen te uiten aan een deskundigenpanel. Dat panel bestaat uit lithiumgebruikers, psychiater, internist-nefroloog en apotheker-klinisch farmacoloog. Naar de website wordt inmiddels verwezen via verschillende erkende media.

In een jaar hebben bijna 20.000 mensen de website bezocht en wij hebben ruim 100 vragen beantwoord, zowel van lithiumgebruikers als van professionals. Het aantal en de aard van de vragen wijst op een grote behoefte aan informatie over lithium.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het medicijn lithium werkt vaak uitstekend bij mensen met een bipolaire stoornis. In Nederland gebruiken meer dan 30.000 patiënten dit medicijn.

 

Het gebruik van lithium brengt ook risico’s met zich mee. Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot vergiftigingsverschijnselen. Daarnaast kunnen complicaties optreden bij langdurig lithiumgebruik. Dit betreft vooral schade aan de nieren.

 

Niet alle lithiumgebruikers hebben voldoende kennis over verantwoord gebruik van lithium. Dit is van belang omdat de juiste controles veel problemen kunnen voorkomen.

 

Wij willen met dit project de kennis over lithium vergroten door deze gemakkelijk toegankelijk te maken vooral voor de lithiumgebruiker zelf.

 

Verder willen wij zowel lithiumgebruikers als huisartsen de mogelijkheid bieden om laagdrempelig vragen te stellen over het gebruik van lithium.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Wij hebben een mooie website gemaakt in nauwe samenwerking met diverse specialisten, met een huisarts en een aantal lithiumgebruikers: www.allesoverlithium.nl. Deze wordt in toenemende mate gevonden, met in de laatste maand ongeveer 2000 bezoekers. Hierbij valt op dat de pagina's over lithiumvergiftiging, de regels voor verantwoord lithiumgebruik en de pagina voor huisartsen veruit het meest bezocht worden. We richten ons dus met deze website precies op de doelgroepen en onderwerpen die we voor ogen hadden.

- We hebben allerlei acties ondernomen om de website en het onderwerp onder de aandacht te brengen. We hebben verschillende presentaties voor diverse doelgroepen gehouden. Contacten zijn gelegd met de NHG en de KNMP, die er bijvoorbeeld toe hebben geleid dat de site vermeld wordt op www.thuisarts.nl en dat de G-standaard van de KNMP is aangepast. Ook op de website van de patiëntenvereniging voor manisch depressieven heeft de link naar onze site een prominente plaats.

- Vanuit de website is een deskundigenpanel van start gegaan. Deze wordt inmiddels goed gevonden. Inmiddels hebben wij al ongeveer 50 vragen beantwoord. Dit zijn vooral vragen van patienten, maar ook enkele van medici.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lithium is the medication of choice in the longterm treatment of bipolar disorders. In the Netherlands it is used by over 30.000 persons.

Because of the small therapeutic window, lithium intoxication is a considerable risk. Acute poisoning is potentially life-threatening. Chronic intoxication can lead to permanent damage. Especially chronic poisoning is not always accounted for due to using incorrect measurements and not recognizing symptoms of intoxication in time.

Besides, the use of lithium can cause serious side effects. Regular controls on somatic adverse events and complications are necessary but are often neglected.

In our highly specialized department we are time and time again confronted with the serious and, sadly enough, often avoidable consequences of incorrect monitoring of lithium.

It is critical that lithium users theirselves have sufficient knowledge about responsible use of this complex medication. In the specialized treatment of bipolar disorder all aspects of the use of lithium are constantly talked over with patients. A substantial part of the lithium users however is not followed in specialized departments.

General practitioners often are not fully aware of the risks and usually have too little patients using lithium to get enough experience for monitoring lithium in the right way.

We want to minimize the risks of lithium, monitored by the primary care doctor, by making specific knowledge accessible.

Our project consist of the active approach of lithium users via the family doctor and the pharmacist. Patients get access to e-learning material and an interactive website, with which they can get in contact with experts. The general practitioner gets easy access to consultation by a specialized team of lithiumexperts, with who also the results of lithium controls can be reviewed on a regular base.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website