Projectomschrijving

T4-LIFE studie

Aanleiding
Ongeveer 2-3% van de vrouwen heeft herhaalde miskraam. Hier spreken we van als een vrouw twee of meer miskramen heeft gehad. Een van de oorzaken is schildklier autoimmuniteit. Dit betekent dat er antistoffen zijn tegen de schildklier, namelijk TPO antistoffen. De schildklierfunctie zelf is normaal. Schildklier autoimmuniteit geeft een 2-3 keer verhoogde kans op een miskraam, maar geeft ook een risico op vroeggeboorte.

Onderzoek
Het is onduidelijk of de toediening van het schildklierhormoontabletten de kans op een miskraam verlaagt. Op dit moment wordt het schildklierhormoon niet standaard als behandeling gegeven, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor een verlaging van de kans op een miskraam. In het belang van vrouwen met herhaalde miskraam en schildklier autoimmuniteit zal worden onderzocht of toediening van levothyroxine, het schildklierhormoon, zinvol of overbodig is, en of het eventueel risico’s met zich meebrengt. 240 vrouwen zullen mee gaan doen.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.


Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website