Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Richtlijnen voor behandeling van schizofrenie raden behandeling aan met 1 antipsychoticum tegelijkertijd. Ongeveer 30% van de patiënten wordt echter behandeld met 2 of meer antipsychotica, polyfarmacie genaamd. Dat wijst erop dat er wellicht een rationale is voor polyfarmacie, ondanks gebrek aan bewijs voor de effectiviteit ervan. Wij ontwierpen een beslisboom, die per individu analyseert wat de volgens de huidige richtlijnen de aangewezen behandeling is, en in selecte gevallen ruimte biedt voor polyfarmacie. Patiënten met schizofrenie die met antipsychotische polyfarmacie werden behandeld en die bereid waren deze behandeling op indicatie te wijzigen werd gevraagd deel te nemen aan deze open gerandomiseerde studie. De deelnemers zouden gerandomiseerd worden over de experimentele conditie, waarin herziening van de polyfarmacie plaats zou vinden op basis van de beslisboom, en de controle conditie met voortzetting van de bestaande polyfarmacie. Primaire uitkomstmaat was het sociaal en dagelijks functioneren na 1 jaar. Daarnaast werden andere variabelen meegenomen, zoals terugvalfrequentie, ernst van symptomen, persoonlijk welbevinden en bijwerkingen. Tevens zou worden vastgesteld in welke mate het terugbrengen van polyfarmacie ook daadwerkelijk was gerealiseerd. De studie werd uitgevoerd door GGZ Friesland, Lentis, GGZ Drenthe, en de afdelingen Psychiatrie van UMCU en UMCG. Per site konden ruim 50 patiënten aan het onderzoek deelnemen. De studie startte op 1 januari 2014 en zou 2,5 jaar duren. Het werven van deelnemers verliep niet voorspoedig. De belangrijkste oorzaak daarvan was de aarzeling van behandelaars om deze kwetsbare patiënten, die zij vaak met veel moeite en na veel teleurstellende ervaringen uiteindelijk enigszins stabiel hadden gekregen, opnieuw bloot te stellen aan een wijziging van de medicatie. Dit ondanks de mogelijk te behalen gezondheidswinst, de toegestane individuele wijzigingen in het plan van aanpak en het tegemoetkomen aan de bestaande richtlijnen. Indien behandelaar en patiënt zelf in beginsel bereid waren tot deelname, was er vervolgens vaak geen bereidheid bij de patiënt de kans te lopen op de controleconditie.

Na vergeefse pogingen om de werving op gang te brengen is uiteindelijk besloten de trial voortijdig te beëindigen wegens onvoldoende zicht op een voldoende aantal deelnemers.

De studie blijft als gevolg daarvan zonder resultaten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De studie werd voortijdig afgebroken wegens onvoldoende deelnemers, en leverde derhalve geen resultaten op. De falende werving van deelnemers is uitgebreid geëvalueerd, en diverse maatregelen zijn genomen om dit probleem op te lossen. Dat is niet gelukt. De belangrijkste oorzaak van de slecht lopende inclusie is waarschijnlijk de aarzeling van behandelaars deze kwetsbare patienten, die zij met veel moeite enigszins stabiel gekregen hebben na vele vergeefse pogingen en slechte ervaringen, nogmaals bloot te stellen aan medicatiewijziging.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background

Though guidelines for the treatment of schizophrenia recommend antipsychotic monotherapy, 30% of patients are treated with two or even more antipsychotic drugs. The widespread use of antipsychotic polypharmacy may reflect some rationale of polypharmacy despite the lack of evidence to support this. For some patients polypharmacy may be a better option than guideline recommended monotherapy. In view of pharmacologic and clinical evidence we developed an individualized polypharmacy revision procedure, using an algorithm aiming at optimal effective and tolerable treatment, only allowing rational polypharmacy in specific cases if no alternatives are at hand. We expect patients to benefit from this individualized approach by less bothering symptoms and/or side effects, without experiencing more relapses, as reflected by better all cause discontinuation rates of the assigned treatment regimens in the polypharmacy revision condition compared to continued polypharmacy treatment.

Objective

To examine the effect of an algorithm based polypharmacy revision procedure in schizophrenia patients treated with at least 2 antipsychotics on all cause discontinuation of assigned treatment (primary outcome) and symptom severity, relapse rates, side-effects, functioning and health related costs (secondary outcome)

Study design

Multicenter naturalistic open label randomized clinical trial

Study population: 264 adult schizophrenia patients taking at least 2 antipsychotics

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website