Projectomschrijving

Samenvatting eind

Schizofrenierichtlijnen raden behandeling aan met één antipsychoticum tegelijkertijd. 30% van de patiënten gebruikt twee of meer antipsychotica. Misschien is dat nodig, ondanks gebrek aan bewijs.
Daarom werden schizofreniepatiënten met polyfarmacie gerandomiseerd naar herziening van polyfarmacie, of de controleconditie met voortzetting daarvan. Uitkomstmaat was functioneren na 1 jaar. Daarnaast werden terugval, symptomen, welbevinden en bijwerkingen meegenomen en of het terugbrengen van polyfarmacie was gelukt.

Resultaten

De studie beoogde de deelname van elk 50 patiënten bij GGZ Friesland, Lentis, GGZ Drenthe, UMCU en UMCG vanaf 1 januari 2014. Het werven van deelnemers verliep niet voorspoedig. De oorzaak was aarzeling van behandelaars om kwetsbare patiënten aan een nieuwe wijziging van medicatie bloot te stellen, ondanks kans op gezondheidswinst. Na vergeefse pogingen om de werving op gang te brengen is besloten de trial voortijdig te beëindigen op 1 oktober 2016.

Samenvatting start

Richtlijnen voor behandeling van schizofrenie bevelen behandeling aan met 1 antipsychoticum tegelijkertijd. Ongeveer 30% van de patiënten wordt echter behandeld met 2 of meer antipsychotica, polyfarmacie  genaamd. Dat wijst op een rationale beweegreden voor polyfarmacie, ondanks gebrek aan bewijs voor effectiviteit. Wij ontwierpen een beslisboom, die per individu analyseert wat de aangewezen behandeling is, en in selecte gevallen ruimte biedt voor polyfarmacie. In deze open gerandomiseerde studie vergelijken wij bij schizofreniepatiënten die met polyfarmacie worden behandeld en bereid zijn deze behandeling te wijzigen, de uitkomst van herziene behandeling, samen met de patiënten vastgesteld op basis van de beslisboom, met een groep die polyfarmacie voortzet. De volgtijd is 1 jaar, de uitkomstmaat is de duur van de behandeling tot onderbreken daarvan door welke oorzaak dan ook. Daarnaast vergelijken we het aantal terugvallen, de ernst van de symptomen en het niveau van functioneren van beide groepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website