Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een kind met koorts zorgt voor vragen en zorgen bij ouders en veel kinderen worden door de huisarts gezien. Eén op de vier kinderen krijgt antibiotica terwijl ernstige infecties zeldzaam zijn. Uit ons onderzoek is gebleken dat ouders willen weten wat ze zelf kunnen doen, ze willen het natuurlijk beloop van de klacht kennen en wensen geruststelling. In het CHILI project werd een interactief informatieboekje ontwikkeld met een stoplichtsysteem, met gerichte informatie voor ouders over koorts en infectieklachten. Gebruik van dit boekje op de huisartsenpost leidde tot minder antibioticavoorschriften, minder andere medicijnvoorschriften en ouders bleken minder geneigd om met soortgelijke klachten de huisarts(enpost) opnieuw te consulteren. Toepassing van dit informatieboekje, gecombineerd met een training voor medewerkers van kinderdagverblijven (KDV) verbeterde ook de kennis en houding van KDV medewerkers aanzienlijk. Het doel van deze VIMP was om deze ontwikkelde interventies op drie concrete manieren te implementeren in de praktijk en bij te dragen aan zinvoller medicatiegebruik bij kinderen, meer zelfredzaamheid onder ouders en betere kennis over koorts en infectieziekten bij zowel doktersassistenten als ook KDV medewerkers.

 

1. Het ontwikkelde informatieboekje met stoplichtsysteem is beschikbaar gemaakt voor online gebruik via Thuisarts.nl, het meest gebruikte gezondheidsinformatieplatform door de Nederlandse bevolking, ontwikkeld door en voor Nederlandse huisartsen.

 

2. De ontwikkelde nascholing is voor KDV medewerkers is online beschikbaar gemaakt via het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), en de nascholing is verder aangepast voor gebruik door doktersassistentes in de huisartsenpraktijk en huisartsenpost.

 

3. De regionale antibioticaresistentienetwerken in Nederland zijn ingezet voor verdere schriftelijke verspreiding van het ontwikkelde boekje met stoplichtsysteem om zo met gebruik van verschillende platformen en media nog meer huisartsen en ouders te bereiken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons eerste doel was om binnen 12 maanden na ingang van deze VIMP subsidie het boekje met

stoplichtsysteem beschikbaar te stellen voor iedere Nederlandse huisarts en ouder door implementatie via Thuisarts.nl. De website is in 2012 gelanceerd door het NHG en is ook beschikbaar voor smartphone of tablet. Het aantal bezoekers was eind 2014 circa 70.000 per dag en meest recente cijfers laten zien dat dit aantal iedere dag nog stijgt. In 2020 waren er in totaal ruim 68 miljoen bezoeken; dit is gemiddeld 179.000 bezoeken per dag. De implementatie van het koortsboekje in Thuisarts is gelukt, zie hiervoor: www.thuisarts.nl/koorts-bij-kinderen/mijn-kind-heeft-koorts (koorts stoplichtboekje onder kopje wat kunt u zelf doen). We houden bij hoe vaak de informatie wordt gevonden via Thuisarts.nl. In 2020 is deze tekst 483.029 keer bezocht; het stoplichtboekje is 7.209 keer gedownload.

 

Ons tweede doel was de nascholing voor kinderdagverblijf (KDV) medewerkers online beschikbaar te maken binnen 12 maanden na toekenning van de VIMP via het IVM. Hiermee kan iedere kinderdagverblijfmedewerker in Nederland nageschoold worden op het gebied van kinderen en infectieziekten. Tevens is deze informatie zo aangepast zodat de nascholing ook gebruikt kan worden door doktersassistentes in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost en apothekersmedewerkers. De ontwikkelde beslisboom tijdens het oorspronkelijke

project heeft hierin ook een rol. Ook dit doel is behaald in samenwerking met het instituut voor verantwoord medicijngebruik (IVM). Zie www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4334/kinderen-met-koorts-%E2%80%93-apothekers--en-doktersassistenten en www.medicijngebruik.nl/scholing/e-learning/4323/kinderen-met-koorts-%E2%80%93-pedagogisch-medewerkers

 

Ons derde doel was om de papieren versie van het ontwikkelde boekje met stoplichtsysteem ook te

verspreiden via het regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie onder alle huisartsen in de regio

Limburg. Het netwerk in Limburg (LINK) is hierbij als voorbeeld gebruikt voor de andere netwerken in de overige regio's die in opdracht van VWS zijn ontstaan en zijn op de hoogte gebracht van de

mogelijkheid het boekje te bestellen en te verspreiden. Iedere huisarts in Limburg heeft meerdere boekjes ontvangen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een kind met koorts zorgt voor vragen en zorgen bij ouders en veel kinderen worden door de huisarts gezien. Eén op de vier kinderen krijgt antibiotica terwijl ernstige infecties zeldzaam zijn. Uit ons onderzoek is gebleken dat ouders willen weten wat ze zelf kunnen doen, ze willen het natuurlijk beloop van de klacht kennen en wensen geruststelling. In het CHILI project werd een interactief informatieboekje ontwikkeld met een stoplichtsysteem, met gerichte informatie voor ouders over koorts en infectieklachten. Gebruik van dit boekje op de huisartsenpost leidde tot minder antibioticavoorschriften, minder andere medicijnvoorschriften en ouders bleken minder geneigd om met soortgelijke klachten de huisarts(enpost) opnieuw te consulteren. Toepassing van dit informatieboekje, gecombineerd met een training voor medewerkers van kinderdagverblijven (KDV) verbeterde ook de kennis en houding van KDV medewerkers aanzienlijk. Het doel van deze VIMP is om deze ontwikkelde interventies op drie concrete manieren te implementeren in de praktijk en bij te dragen aan zinvoller medicatiegebruik bij kinderen, meer zelfredzaamheid onder ouders en betere kennis over koorts en infectieziekten bij zowel doktersassistenten als ook KDV medewerkers.

 

1. Het ontwikkelde informatieboekje met stoplichtsysteem beschikbaar maken voor online gebruik via Thuisarts.nl, het meest gebruikte gezondheidsinformatieplatform door de Nederlandse bevolking, ontwikkeld door en voor Nederlandse huisartsen.

 

2. De ontwikkelde nascholingscholing voor KDV medewerkers online beschikbaar maken via het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), en de nascholing verder aanpassen voor gebruik door doktersassistentes in de huisartsenpraktijk en huisartsenpost.

 

3. De regionale antibioticaresistentienetwerken in Nederland inzetten voor verdere schriftelijke verspreiding van het ontwikkelde boekje met stoplichtsysteem om zo met gebruik van verschillende platformen en media nog meer huisartsen en ouders te bereiken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website