Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wanneer je medicatie in huis betekentdat niet automatisch dat de medicatie ook inneemt. Gebruikers van een herhaalservice lijken op basis van aflevergegevens in het Apotheek Informatie Systeem (AIS) 100% therapietrouw: iedere 90 dagen wordt alle chronische medicatie klaargezet en afgehaald.

Toch is ook in deze groep is therapieontrouw een probleem.

Het doel van ons project is om binnen 2 jaar een therapietrouwinterventie rondom het ophalen van de herhaalservice te implementeren.

 

Interventie en doelgroep

Eenmaal per jaar krijgt een herhaalpatient een digitale vragenlijst, een Question Prompt Sheet (QPS), toegezonden ter voorbereiding op een jaargesprek in de apotheek. Deze QPS bevat een aantal vragen om de medicatievoorraad in kaart te brengen en de patiënt al te laten nadenken over problemen of vragen die ze in de apotheek willen stellen.

Op basis van het jaargesprek wordt besproken, worden indien nodig acties ondernomen om de therapietrouw te bevorderen. Afhankelijk van de actie wordt hierbij behalve de patiënt zelf, de huisarts, praktijkondersteuner en/of apotheker betrokken.

 

De doelgroep bestaat uit gebruikers van de herhaalservice betrekken. Bij de proeftuin is een drietal apotheken (8 apothekers), een twaalftal huisartsenpraktijken (24 huisartsen) en zo’n 40.000 patiënten betrokken. Hiervan krijgen zo’n 7000 thuiswonende patiënten hun medicatie via de herhaalservice. De samenstelling van de populatie verschilt per wijk en is daardoor divers wat betreft sekse, leeftijd, sociaal-economische situatie, opleidingsniveau en migratie- en culturele achtergrond.

 

Plan van aanpak en haalbaarheid

Middels PDCA cycli wordt het project in 18 maanden uitgerold. De huisarts is nauw betrokken bij wat er teruggekoppeld wordt uit de jaargesprek..

Omdat goed gebruik van geneesmiddelen leidt tot minder problemen en dus consulten bij huisarts en apotheek, zal op de langere termijn het project tijd opleveren, waarmee de tijdsinvestering in de startfase wordt goedgemaakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website