Projectomschrijving

Wanneer mensen medicatie in huis hebben betekent dat niet automatisch dat de medicatie ook daadwerkelijk wordt ingenomen. Gebruikers van een herhaalservice lijken op basis van aflevergegevens in het Apotheek Informatie Systeem (AIS) 100% therapietrouw. Deze patiënten krijgen namelijk iedere 90 dagen medicijnen voor 90 dagen. Echter ook in deze groep patiënten is therapieontrouw een groot probleem.

Wat gebeurt er in de proeftuin

Binnen dit project wordt de werkwijze in de apotheek veranderd. Chronische patiënten die medicatie via de herhaalservice ontvangen, krijgen een keer per jaar een jaargesprek. Tijdens dit gesprek zal worden besproken hoe het gaat met de medicatie, of de voorraad van alle medicijnen nog goed is en of er eventueel redenen zijn waarom de patiënt een geneesmiddel niet gebruikt zoals afgesproken.
Om zich goed voor te bereiden op het gesprek krijgt de patiënt van tevoren een korte vragenlijst om de medicatievoorraad in kaart te brengen.

Verwachte uitkomsten

Tijdens het gesprek wordt mogelijk therapieontrouw gesignaleerd op basis van voorraadverschillen en het gesprek met de patiënt.
Op basis van hetgeen in de jaarevaluatie wordt besproken, worden indien nodig acties ondernomen om de therapietrouw te bevorderen. Afhankelijk van de actie wordt hierbij behalve de patiënt zelf, de huisarts, praktijkondersteuner en/of apotheker betrokken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website