Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2012 start het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw. Dit programma omvat drie vormen van actviteiten: infrastructuur, onderzoek en implementatie. Het hier voorgestelde onderzoek is een voorstudie betreffende de benodigde infrastructuur voor observationeel onderzoek. De voorstudie “Registers GGG” zal zich richten op beschikbare data die geschikt zijn voor dit type onderzoek, op lacunes in de beschikbaarheid en op de randvoorwaarden voor effectiever gebruik daarvan. Hiertoe is de voorstudie verdeeld in vier onderdelen:

1. Inzicht in beschikbare registers

2. Toegang tot bestaande registers

3. Het gestructureerd verzamelen van nieuwe gegevens

4. Organisatie van (nieuwe) registers

Omdat het belangrijk is te weten voor welke vragen de databronnen ingezet moeten worden, start de voorstudie met de vraag welke maatschappelijke vragen binnen het programma GGG beantwoord moeten worden en welke gegevens daarvoor nodig zijn. Verschillende onderzoeksmethoden zullen ingezet worden, waaronder literatuuronderzoek , raadplegingen via email, beoordeling van best practices en interviews. Dit alles om te komen tot praktisch toepasbare aanbevelingen en richtlijnen, die het voor ZonMw mogelijk maken om eisen te stellen en ondersteuning te bieden aan onderzoekers bij de opzet van de registers in het kader van het programma. Deze voorstudie wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit de volgende vier partijen: RIVM, Mondriaan, DANS en NIVEL.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website