Projectomschrijving

Systemische Juveniele Idiopathische Artritis (sJIA) is een zeldzame vorm van jeugdreuma die elk jaar 20 kinderen in Nederland treft. sJIA wordt gekenmerkt door chronische gewrichtsontsteking, ernstige algemene ontstekingsverschijnselen en orgaanbetrokkenheid (hart of longen). Tot voor kort bestond de behandeling van sJIA uit hoge doses prednison voor langere tijd, met vaak ernstige bijwerkingen (bv groeiachterstand en hoge bloeddruk).

Recent publiceerden wij de middellange termijn effecten van een relatief nieuw medicijn, rIL-1RA, dat nog niet voor kinderen met sJIA is geregistreerd. We vonden een zeer goede respons in patiënten die niet voorbehandeld waren met prednison. Bovendien testten we een stop-strategie, waarin we een verband vonden voor het succesvol kunnen stoppen van rIL-1RA met lage niveaus van bepaalde biomarkers.

Dit project gaat in een Nederlandse multi-center trial kijken hoe, op geleide van deze biomarkers, sJIA zo kort en gericht mogelijk kan worden behandeld.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website