Projectomschrijving

Zwangerschapsdiabetes (GDM) komt in Nederland steeds vaker voor. Momenteel betreft dit 5-10% van alle zwangerschappen, ongeveer 13.000 per jaar. De eerste behandeling bestaat uit een dieet. Bij onvoldoende effect van een dieet worden bloedsuikerverlagende medicijnen gebruikt. Insuline is in Nederland de eerste behandelkeuze.
Toediening van insuline-injecties en de daarbij horende veelvuldige bloedsuikercontroles vormen een aanzienlijke belasting voor patiënten. Metformine en glibenclamide zijn bloedsuikerverlagende medicijnen in tabletvorm. Beide zijn separaat veelvuldig onderzocht en worden veilig en effectief geacht voor de behandeling van GDM. Vergelijkend onderzoek tussen de combinatie van metformine en glibenclamide met de huidige standaardbehandeling met insuline ontbreekt.

Doel

In de SUGARDIP studie worden de effectiviteit en veiligheid van metformine en glibenclamide in een twee-staps methode vergeleken met de standaardbehandeling met insuline voor de behandeling van GDM. In twee groepen van zwangeren met GDM wordt geëvalueerd hoe vaak er zwangerschapscomplicaties (bij moeder en kind) optreden en hoe de bloedsuikerregulatie is.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website