Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling

De doelstelling van dit project is vaststellen van de haalbaarheid van het opbouwen van een ziekenhuis-georiënteerde infrastructuur waarin relevante vragen op het gebied van rationele farmacotherapie adequaat en onafhankelijk beantwoord kunnen worden in Nederland. In tegenstelling tot diverse in Nederland reeds aanwezige onderzoeksinfrastructuur primair gericht op chronische extramurale farmacotherapie (Pharmo RLS, LINH, Rotterdam studie, InterActie) ligt de focus in dit project op intramurale farmacotherapie. Intramurale farmacotherapie is vaak kortdurend, hoog specialistisch en kostbaar. Hoge resolutie klinische gegevens zijn dan essentieel om wetenschappelijk verantwoord conclusies te kunnen trekken. Vanaf de start van het project is de doelstelling om te komen tot een infrastructuur die geneesmiddelen uitkomsten onderzoek binnen een ziekenhuis mogelijk maakt en tevens de unieke mogelijkheid biedt tot koppeling met gelijk ingerichte data uit andere participerende ziekenhuizen. De mogelijkheid van vergelijken tussen ziekenhuizen zal bijdragen aan het versterken van de wetenschappelijke onderbouwing van richtlijnen en beleidsbeslissingen en de kennis vergroten die bijdraagt aan doelmatigheidswinst.

 

De kwaliteit van observationeel onderzoek wordt bepaald door de zorgvuldigheid waarmee gegevens worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. De door ons beoogde infrastructuur vereist daarom een stevig fundament en een strikte set aan randvoorwaarden. Dat het initiatief start vanuit de ziekenhuizen vormt een goede basis dat de benodigde gegevens op een juiste wijze kunnen worden verzameld.

 

Wat voegt dit project toe?

Inzicht in de haalbaarheid van het realiseren van een unieke multi-center ziekenhuisgeoriënteerde infrastructuur ten behoeve van geneesmiddelen uitkomsten onderzoek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website