Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De IMPROVE-studie bestaat uit 3 onderdelen:

 

1. IMPROVE-1 - pemetrexed dosefinding bij mensen met verminderde nierfunctie.

Deze studie is van start gegaan, maar er bleken meer bijwerkingen op te treden bij mensen met slechte nierfunctie dan initieel werd verwacht. De studie is derhalve gestaakt, de resultaten geanalyseerd en deze zijn gebruikt om een nieuwe studieopzet te maken. Deze is inmiddels goedgekeurd door de METC. We willen alsnog deze vraagstelling beantwoorden.

 

2. IMPROVE-2 - een gerandomiseerde studie naar geindividualiseerd doseren van pemetrexed. De inclusie van deze studie loopt als gepland en hopen we in 2021 af te ronden.

 

3. IMPROVE-3 - een studie naar de mogelijkheid van het voorspellen van de concentraties van pemetrexed in het bloed na het toedienen van een zeer lage dosering. De inclusie van deze studie is voltooid. De analyse moet nog plaatsvinden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben gevonden dat

 

1. Pemetrexed in humaan plasma gemeten kan worden met behulp van een bioanalytische methode.

2. De cumulatieve pemetrexedblootstelling geassocieerd is met verval in nierfunctie.

3. Dat de blootstelling a pemetrexed nauwkeurig kan worden geschat aan de hand van slechts vier bloedafnames.

4. Dat het meten van bloedspiegels kan helpen bij het veilig doseren van pemetrexed bij mensen met verminderde nierfunctie.

5. Dat de farmacokinetiek van pemetrexed bij mensen met verminderde nierfunctie anders is dan initieel gedacht en dat er mogelijk nog lager gedoseerd moet worden om therapie veilig te houden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

RESEARCH QUESTIONS

1. Can pemetrexed be effectively and safely given to patients with renal dysfunction?

2. Can treatment response to pemetrexed be improved by dose individualization based on renal function in patients with adequate renal function?

 

HYPOTHESIS

Pemetrexed treatment response (efficacy and toxicity) correlates well with systemic exposure. The most important determinant for pemetrexed exposure is renal function. However, pemetrexed is dosed based on body surface area and thus renal function is ignored. Therefore, patients with renal dysfunction are withheld effective therapy due to the high risk of toxicity and patients with adequate renal function have an unnecessarily high incidence of inefficacy and toxicity. We postulate dat dose individualization based on renal function overcomes these problems.

 

STUDY DESIGN

We will perform a phase II safety/toxicity study of pemetrexed studying individualized dosing of pemetrexed in patients with renal dysfunction and a randomized open label study inevstigating the superiority of individualized dosing of pemetrexed versus standard of care in patients with adequate renal function.

 

STUDY POPULATION

Patients eligible for treatment with pemetrexed, irrespective of renal function.

 

INTERVENTION

Individualized dosing of pemetrexed based on renal function.

 

OUTCOME MEASURES

Primary: pharmacokinetic target attainment and safety

Secondary: The population pharmacokinetics of pemetrexed and the comparative performance different algorithms to estimate GFR to predict pemetrexed pharmacokinetics, estimated reduction in treatment costs due to prevention of neutropenia, quality of life.

 

SAMPLE SIZE/DATA-ANALYSIS

In the phase II safety and pharmacokinetic study in patients with renal impairment we need to include a maximum of 35 patients and in the randomized study in patients with adequate renal function we need to include 94 patients.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website