Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dosering van antibiotica in patiënten met obesitas

 

Bij patiënten met overgewicht of obesitas verandert de verdeling en uitscheiding van geneesmiddelen. In dit onderzoek werden in (morbide) obese (BMI > 40 kg/m2) en non-obese mensen (BMI 18-25 kg/m2) concentraties in het bloed gemeten van 3 verschillende antibiotica (vancomycine, tobramycine, gentamicine). Deze antibiotica worden gebruikt bij ernstige, levensbedreigende infecties. In deze studie hebben we kunnen vaststellen hoe precies de uitscheiding en verdeling van deze antibiotica toeneemt bij patiënten met verschillende mate van overgewicht. Op basis van deze resultaten zijn voor deze antibiotica doseeradviezen voor obese patiënten opgesteld die in de praktijk gebruikt kunnen worden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek zijn drie antibiotica onderzocht bij zowel (morbide) obese mensen (BMI > 40 kg/m2) en non-obese mensen (BMI 18-25 kg/m2): gentamicine, tobramycine en vancomycine.

 

Omdat gentamicine en tobramycine niet ‘vetoplosbaar’ zijn, werd altijd gedacht dat deze geneesmiddelen niet hoger gedoseerd hoeven te worden bij mensen met overgewicht.

In onze resultaten zagen we voor deze middelen echter het tegenovergestelde: de concentratie in het bloed bleek bij mensen met overgewicht veel lager te zijn dan verwacht. Dat betekent dat gentamicine en tobramycine, ondanks dat het niet ‘vetoplosbaar’ is, toch gemakkelijk het weefsel in gaat. Ook bleek de snelheid van uitscheiding uit het lichaam toe te nemen met gewicht (voor gentamicine) en met de nierfunctie (tobramycine).

 

Voor vancomycine vonden we vergelijkbare resultaten: bij mensen met overgewicht bleek dat de snelheid waarmee het geneesmiddel wordt uitgescheiden toeneemt met lichaamsgewicht.

 

Voor alle drie onderzochte antibiotica geldt dus dat we voor dezelfde concentratie in het bloed, dus wel degelijk hoger doseren bij mensen met overgewicht. En die concentratie in het bloed is ontzettend belangrijk voor het effect: deze geneesmiddelen worden namelijk vooral gegeven bij erg zieke mensen met een ernstige bacteriële infectie, of een verdenking hierop.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Timely, adequate and optimal treatment of infectious diseases is essential for the survival of patients with bacterial infections (Surviving Sepsis campaign). Specifically in (morbid) obese patients information on optimal dosage of antibiotics is scarce. This is an urgent problem since the prevalence of obesity is increasing worldwide, and particularly because obesity is known to influence different pharmacokinetic parameters such as clearance and distribution volume. While the influence of obesity on the pharmacokinetics of antibiotics has only been sparsely investigated, adequate treatment with antibiotics of obese individuals is being jeopardized. For severe life-threatening infections, vancomycin, gentamicin and tobramycin are important antibiotics, of which the serum concentrations are known to be related to both efficacy and toxicity measures. There are to date no specific guidelines available for clinical practice on how to adjust the dose of these antibiotics in (morbid) obesity, for several reasons: 1) the antibiotics have mostly been investigated in a less heavy population, 2) different dose frequencies have been investigated or 3) outdated target concentrations have been used. As a consequence, the chances that target concentrations will be rapidly reached in obese patients are small. It is clear that there is an urgent need for evidence based dose guidelines for these specific patients that result in the desired exposure with optimal efficacy and minimal toxicity. Therefore, the goal of this study is to develop dose guidelines for vancomycin, gentamicin and tobramycin in (morbid) obese patients by characterizing the pharmacokinetics of these drugs in this patient population, based on the most recent insights in target concentrations. The information on pharmacokinetics will be implemented in relevant guidelines and in software to aid clinicians to determine the optimal dose for each individual patient in daily care.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website