Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen met overgewicht en suikerziekte hebben een verhoogd risico op het krijgen van sommige kankersoorten, bijvoorbeeld borst- en darmkanker. Mensen met suikerziekte worden behandeld met medicijnen om de bloedsuiker te verlagen. De SU-derivaten zijn een groep van deze bloedsuikerverlagende middelen, en binnen deze groep bestaat er een voorkeur voor gliclazide. Van deze klasse bestaan aanwijzingen dat ze mogelijk een gunstig effect zouden hebben op het risico om kanker te krijgen. Dit onderzoek heeft gekeken naar deze SU-derivaten en gekeken of behandeling met de SU-derivaat gliclazide beschermend werkt op het krijgen van kanker. De eindconclusie is dat er geen verschillen zijn gevonden. Gliclazide werkt niet beschermend in vergelijking met de andere SU-derivaten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen met overgewicht en suikerziekte hebben een verhoogd risico op het krijgen van verschillende kankersoorten, bijvoorbeeld borst- en darmkanker. Een verklaring kan worden gevonden in het gewicht. Overgewicht en obesitas verhogen het risico op specifieke kanker vormen. Mensen met suikerziekte worden behandeld met medicijnen om de bloedsuiker te verlagen. De SU-derivaten zijn een groep van deze bloedsuikerverlagende middelen, en binnen deze groep bestaat er een voorkeur voor gliclazide. Er zijn verschillen tussen de middelen binnen deze klasse, gliclazide is gunstiger qua bijwerkingen zoals hypoglycemieen. Er zijn studies die laten zien dat ze mogelijk een gunstig effect zouden hebben op het risico om kanker te krijgen. Dit onderzoek heeft gekeken naar deze SU-derivaten en gekeken of behandeling met de SU-derivaat gliclazide beschermend werkt op het krijgen van kanker. De eindconclusie is dat er geen verschillen zijn gevonden. Gliclazide werkt niet beschermend in vergelijking met de andere SU-derivaten. Een andere opvallende bevinding uit dit onderzoek is dat in de dagelijkse praktijk er geen gewichtstoename optreedt na starten van de verschillende SUs.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de medicamenteuze behandeling van mensen met type 2 diabetes is het toevoegen van een sulfonylureumderivaat (SU) vaak de tweede stap na metformine. Chronisch gebruik van een SU zou geassocieerd kunnen zijn met een verhoogd risico van kanker, hoewel de studies die dit aantonen van matige kwaliteit zijn. Vooralsnog is de algemene consensus dat er onvoldoende bewijs is dat SUs een hoger kankerrisico geven.

 

Van SUs is bekend dat er verschillen tussen de individuele middelen bestaan. Er zijn belangrijke verschillen op het gebied van aantal hypoglycemieën en mogelijk beschermen sommige SUs wel en anderen niet tegen hart- en vaatziekten. Of deze verschillen ook bestaan met betrekking tot kanker is niet duidelijk. De studies die er zijn gedaan geven geen goed antwoord op deze vraag. De resultaten uit voorgaande studies kunnen worden verklaard door verschillende factoren.

 

Zo gebruiken oudere studies verouderde maten voor blootstelling aan medicatie of houden geen rekening met verschillende verstorende factoren. Door onjuiste statistische methoden kunnen verschillen ontstaan terwijl deze er in werkelijkheid helemaal niet zijn. Het is tot op heden onduidelijk of er tussen de verschillende SUs verschillen bestaan.

 

Het doel van deze studie is te onderzoeken of er een

verschil in kankerrisico bestaat tussen de verschillende SUs, rekening houdend met belangrijke verstorende factoren en uitgevoerd met verbeterde statistische analysemethoden. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is de prospectieve ZODIAC (Zwolle Outpatient Diabetes Integrating Available Care) studie gekoppeld aan data van de Nederlandse Kankerregistratie (IKNL). Door middel van verschillende analyses zal vervolgens worden onderzocht of er verschillen in kankerrisico bestaan en eventueel welk(e) SU(s) het laagste kankerrisico geeft/geven.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na de eerste koppeling tussen de ZODIAC database en de gegevens van IKNL bevatte de gecombineerde database 71.648 patiënten, en bij 10.717 patiënten was gedurende de follow-up periode kanker vastgesteld. Op basis van deze database zijn een tweetal voorbereidende studies uitgevoerd. Een van deze studies heeft de incidentie van kanker in patiënten met type 2 diabetes in de periode van 5 jaar voor de diagnose diabetes tot 5 jaar na de diagnose diabetes onderzocht. De andere studie heeft onderzocht wat de invloed van BMI is op het kankerrisico in mannen en vrouwen met type 2 diabetes. Doordat van beide studies artikelen zijn aangeboden aan een tijdschrift, kunnen we de resultaten hier nog niet presenteren. In juni 2017 is de tweede koppeling tussen ZODIAC en IKNL herhaald om zo ook recentere informatie over kankerincidentie te verkrijgen. In deze database van dezelfde 71.648 patiënten is bij 14.144 patiënten kanker vastgesteld gedurende de follow-up periode. In de komende maanden zullen de data van de recente koppeling worden gebruikt om de primaire onderzoeksvraag, conform het gepubliceerde studieprotocol, te beantwoorden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The use of sulphonylurea derivatives (SUs) in patients diagnosed with type 2 diabetes seems to be associated with an increased risk of cancer occurrence. Some observational results are suggestive of differential effects within the SUs class of drugs; in particular, Gliclazide is linked to a lower cancer incidence.

Aim: To study whether there are differences within the SUs class of drugs related to long-term cancer incidence. Attention is paid to cost-effectiveness, accurate account of exposition to the drug, as well as disturbing clinical factors.

Methods: The data obtained from various databases are being combined in a cohort study design. ZODIAC, a prospective cohort study, which is subject to actualization on an annual basis and contains benchmark data obtained from 800 General Practices, is paired with the Dutch Cancer Register, IKNL-NKR. In order to keep record of drug exposure and the costs of health care and medications, clinical data (ZODIAC) are paired with those obtained from local pharmacists and Vektis (National Health Care Providers' Information Center). The subject data pairing will take place in 2015. Fast implementation is guaranteed, owing to the involvement of a national educational institution, the patients' association (DVN) and members of the Diabetes Guideline Committee.

Relevance: By combining various Dutch databases, a unique database is created, both in terms of its scope and the completeness of clinical data. The subject project will, on one hand, result in the generation of more evidence for the choices made within the current guideline and on the other hand, might result in a repositioning. Its current position largely affects health and costs development; as a result of repositioning, these effects could increase. Setting up a database like this one means the creation of an infrastructure, which enables that, in future, faster responses to similar clinically oriented questions could be provided.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website