Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In pREGnant worden gegevens van vrouwen verzameld over medicijngebruik rondom de zwangerschap, het verloop van de zwangerschap en het kind. Hiermee komt er waardevolle informatie beschikbaar over het gebruik van medicijnen en de mogelijke gevolgen op de zwangerschap en het kind.

 

Het zorgveld heeft behoefte aan meer kennis over medicijngebruik rondom de zwangerschap en de infrastructuur van pREGnant staat. Het is nu belangrijk dat zoveel mogelijk vrouwen meedoen aan pREGnant. Daarom zijn er in dit project voorbereidingen gedaan om pREGnant een vast onderdeel van de Geboortezorg te maken. Dit gaat om IT voorbereidingen om opschaling mogelijk te maken en het bepalen van een implementatiestrategie. Hiervoor zijn klankbordsessies gehouden met verschillende betrokkenen. Ook is er een start gemaakt met het uitnodigen van zwangeren via zorginformatiesystemen van verloskundigen en gynaecologen. En is er via verschillende routes gewerkt aan de vergroting van de zichtbaarheid en aan de verspreiding van kennis uit pREGnant.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project heeft de strategiebepaling voor de publiekscampagne plaatsgevonden, en is helder gemaakt welke interventies gericht op zorgverleners wenselijk zijn. Tevens zijn de benodigde voorbereidingen hier in getroffen.

Middels vier klankbordsessies zijn drempels, kansen en bedreigingen voor de realisatie van het doel (‘Inbedding van het verzamelen en verspreiden van kennis over medicijngebruik tijdens de zwangerschap in de Geboortezorg’) zichtbaar gemaakt en aanbevelingen geformuleerd.

Voor de integratie van een inclusiemogelijkheid voor pREGnant in IT-software voor zorgverleners heeft er een pilot plaatsgevonden waarbij zwangere vrouwen via het digitale verloskundedossier Orfeus kunnen worden uitgenodigd voor pREGnant. De gewenste informatiematerialen en begeleiding vanuit Lareb zijn in kaart gebracht en ontwikkeld. Verder zijn de informatiematerialen, pREGnant-website en e-mailteksten getoetst bij zwangere vrouwen. Deze feedback wordt gebruikt om de materialen beter te laten aansluiten bij de doelgroep.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel zwangere vrouwen gebruiken medicijnen, maar vaak ontbreekt bewijs voor veilig gebruik tijdens de zwangerschap. Om betere informatie te krijgen over het gebruik en mogelijke effecten van medicijnen voor moeder en het (ongeboren) kind, tijdens en na de zwangerschap, is pREGnant ontwikkeld. Dit is het landelijke register waar data over medicijngebruik van zwangere vrouwen centraal wordt verzameld. Door analyses worden alle ervaringen van zwangere vrouwen met medicijngebruik omgezet naar toepasbare kennis. Het is nu van belang dat er zoveel mogelijk zwangere vrouwen deelnemen aan pREGnant.

Het doel van dit project is het verzamelen en analyseren van data, en het verspreiden van kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en dit in te bedden in de Geboortezorg. Zo kunnen verloskundigen, gynaecologen, apothekers, huisartsen, medisch specialisten en zwangere vrouwen betere keuzes maken. Dit draagt bij aan verbetering van de perinatale en maternale gezondheid door de preventieve werking die er van uit gaat.

Bijwerkingencentrum Lareb, WOMEN Inc, de KNOV en de NVOG hebben daarom een Coalitie gevormd. In deze opbouwfase zullen benodigde voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige implementatie van pREGnant. Dit betreft o.a. integratie in verloskundige software. Bij wijze van pilot, zullen 20 verloskundigenpraktijken gebruik gaan maken van de functionaliteit binnen Orfeus om vrouwen digitaal uit te nodigen voor pREGnant. De gewenste begeleiding hierbij zal vastgesteld worden. De informatie- en wervingsmaterialen zullen getoetst worden bij de doelgroep en aangepast worden. Tot slot zullen 3 rondetafelgesprekken georganiseerd worden; 1) met vrouwen van vruchtbare leeftijd, 2) met zorgverleners en 3) met vertegenwoordigers van initiatieven als Moeders voor Moeders, Regionale Consortia Geboortezorg ed. Hiermee kan de strategie voor interventies en campagne scherp worden geformuleerd. Vervolgens kan implementatie in de geboortezorg plaatsvinden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website