Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In het pREGnantregister (sinds januari 2021 genaamd: Moeders van Morgen) worden gegevens van vrouwen verzameld over medicijngebruik rondom de zwangerschap, het verloop van de zwangerschap en het kind. Hiermee komt waardevolle informatie beschikbaar over het gebruik van medicijnen en de mogelijke gevolgen op de zwangerschap en het kind.

Resultaten

Het zorgveld heeft behoefte aan meer kennis over medicijngebruik rondom de zwangerschap en de infrastructuur van pREGnant is hiervoor gereed. Het is derhalve van belang dat zoveel mogelijk vrouwen meedoen aan het pREGnantregister. Daarom zijn in dit project voorbereidingen gedaan om pREGnant een vast onderdeel van de Geboortezorg te maken. Dit gaat om IT-voorbereidingen om opschaling mogelijk te maken en het bepalen van een implementatiestrategie. Hiertoe zijn klankbordsessies gehouden met verschillende betrokkenen. Ook is er een start gemaakt met het uitnodigen van zwangeren via zorginformatiesystemen van verloskundigen en gynaecologen. En is er via verschillende routes gewerkt aan de vergroting van de zichtbaarheid en aan de verspreiding van kennis uit het pREGnantregister.
 

Samenvatting bij start

Veel zwangere vrouwen gebruiken medicijnen, maar vaak is nog weinig bekend of deze middelen veilig gebruikt kunnen worden tijdens de zwangerschap. Om betere informatie te krijgen over het gebruik en de mogelijke gevolgen van medicijnen op de zwangerschap en het kind, is het landelijke zwangerschapsregister pREGnant ontwikkeld.

VIMP-activiteiten

Om onderbouwde conclusies en analyses te kunnen maken is het belangrijk dat zoveel mogelijk zwangeren meedoen aan het landelijke zwangerschapsregister pREGnant. Het doel van dit VIMP-project is het verzamelen en analyseren van gegevens, en het verspreiden van de opgedane kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en dit in te bedden in de Geboortezorg.
In de huidige fase worden voorbereidingen getroffen voor grootschalige implementatie van pREGnant. Dit gaat om strategiebepaling door verschillende klankbordsessies, IT-voorbereidingen, zoals het uitnodigen van zwangeren via zorginformatiesystemen, vergroten van de zichtbaarheid en het verspreiden van kennis uit pREGnant.
 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website