Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstellingen van het onderzoek:

1. Invoering van de thuismonitoring van het immuunsuppressivum tacrolimus en van creatinine middels de dried blood sample (DBS) techniek.

2. Het ontwikkelen van adequate training en van voorlichtingsmateriaal hoe een DBS dient te worden afgenomen.

3. Het uitvoeren van een analyse van de kosten - effectiviteit van deze nieuwe techniek.

 

De doelstellingen zijn grotendeels gehaald. De thuismonitoring is ingevoerd voor het UMCG, er is training gegeven aan het personeel en voorlichtingsmateriaal (folder, instructiefilm) zijn ontwikkeld. De kosten - effectiviteits analyse laat zien dat op dit moment nog geen besparing wordt gerealiseerd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een te vroege uitvoering ervan. Herhaling op een later moment wordt aanbevolen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van de implementatie is er een klinische validatiestudie uitgevoerd naar de overeenkomst van de resultaten van een bepaling van tacrolimus en creatinine in DBS met een venapunctie. Hierbij werden gepaarde monsters afgenomen bij patenten (volbloed en DBS) op hetzelfde moment op de prikpoli. De resultaten van beide monsters werden vergeleken. Hieruit bleek dat de resultaten in DBS voor zowel creatinine als tacrolimus overeenkomen met de corresponderen volbloedwaarden.

In samenwerking met de patientenafvaardiging zijn een folder en een instructiefilm ontwikkeld. Het materiaal is raadpleegbaar via de website van het UMCG.

Aangezien veel ingestuurde DBS monsters onjuist waren, is een app ontwikkeld waarmee de kwaliteit van een bloedspot gemeten kan worden op het moment van monster afnemen. Op die manier kan de patient zelf beoordelen of de DBS goed is, zo niet dan kan de DBS worden overgedaan.

Er is een gerandomiseerde klinische studie uitgevoerd waarbij 25 patiënten het eerste halfjaar na transplantatie DBS gebruikten en 25 patiënten geen gebruik maakten van de DBS tijdens de poliklinische follow-up in het UMCG. In deze studie bleek dat er geen significant verschil was in het aantal polikliniekbezoeken per groep. De oorzaak dient gezocht te worden in het nog niet optimaal zijn van de logistiek en zou moeten worden herhaald bij meer ervaring met de logistiek van de DBS.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The therapeutic drug monitoring and subsequent optimalisation of an outpatient chronic treatment with some important drugs as for example immunesuppressants, systemic antifungal drugs, psychopharmacologic drugs kan be performed by measuring the concentration of the drug of interest in the blood of the patient. Therefore, the patient has to go to the hospital. This is accompanied with time loss and costs like for example traveling costs and loss of production.

Since several yers, the possibility exists to draw a small blood sample yourself by fingerprick and dropping a drop of blood on a special pece of filter paper attached in a card. After drying this card can be mailed by postal mail to a laboratory (Dries blood spot method, DBS).

In that laboratory the concentration of the drug can be measured in the dried blood spot. This technique however, is not yet widely known and not yet widely aaccepted and implemented although it can be more patient friendly and cost saving.

The goal of this project is to speed up the implementation of the DBS for the therapeutic drug monitoring of immune suppressants in transplant patients, to increase the knowledge about this technique so other applications will follow. In addition, a raining program will beveloped as well as audiovisual information for care givers and for patients.

In addition, a survey will be started to investigate a possible role in the use of the DBS as therapeutic drug monitoring tool for the community pharmacist and primary care physician.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website