Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel ouderen komen in aanmerking voor een medicatiebeoordeling. Dit vergt een aanzienlijke tijdsinvestering van huisartsen en apothekers. De Opti-Med 2 werkwijze beoogde de belangrijkste obstakels rond de uitvoering van grote aantallen medicatiebeoordelingen te verminderen. Dit werd bewerkstelligd door de inzet van een patiëntenvragenlijst om inzicht te krijgen in de medicatieproblemen vanuit het patiëntperspectief en een assistent voor de uitvoer van administratie. Een expertteam bestaande uit een huisarts en een apotheker bracht de medicatieproblemen in kaart en stelde een behandelplan op. De eigen huisarts besprak het behandelplan met de patiënt. Uit gesprekken met de huisartsen en apothekers van de 7 deelnemende groepen bleek dat met de nieuwe werkwijze meer medicatiebeoordelingen konden worden gemaakt dan voorheen. Aangegeven werd hier in de toekomst mee verder te gaan. De patiëntenvragenlijst verving soms het gesprek, maar werd ook gebruikt om het gesprek doelgerichter te voeren. Zorgverleners en patiënten waren tevreden over de patiëntenvragenlijst.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Opti-Med 2 werd via het farmacotherapieoverleg (FTO) een nieuwe werkwijze voor het maken van medicatiebeoordelingen (MBOs)geïmplementeerd, waarbij een patiëntenvragenlijst om inzicht te krijgen in de medicatieproblemen vanuit het patiëntperspectief en een assistent voor de uitvoer van administratie werden ingezet. Een expertteam bestaande uit een huisarts en een apotheker bracht de medicatieproblemen in kaart en stelde een behandelplan op. De eigen huisarts besprak het behandelplan met de patiënt.

In totaal is met 35 apothekers en 4 huisartsen uit 39 (FTO)groepen intensief contact geweest over het mogelijk deelnemen van hun FTO aan het project Opti-Med 2. Uiteindelijk hebben zes groepen binnen een FTO-structuur, en één zich buiten het FTO-kader bewegende overlegstructuur aan het project deelgenomen. Met de nieuwe werkwijze konden meer MBOs worden gemaakt en kostte het maken van een MBO minder tijd. Driekwart van de voorstellen voor interventie in de medicatie die door de expertteams werden aangedragen werden overgenomen door de eigen huisarts. Zorgverleners en patiënten waren tevreden over het gebruik van de patiëntenvragenlijst en gaven aan door te gaan met de nieuwe werkwijze.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door hun omvangrijke geneesmiddelgebruik komen veel ouderen in de eerstelijn in aanmerking voor een medicatiebeoordeling (MBO). De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet per 1 juli 2015 toe op de naleving van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. Hierbij ligt de nadruk op het maken van een voldoende aantal MBOs van een goede kwaliteit. Jaarlijks vergt dit een aanzienlijke tijdsinvestering van huisartsen en apothekers.

Dit project beoogt de belangrijkste obstakels rond de uitvoering van grote aantallen MBOs in de dagelijkse praktijk uit de weg te ruimen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in het Opti-Med onderzoek (ZonMw 113102003) ontwikkelde werkwijze die door IVM is vastgelegd in een MBO werkboek (beschikbaar via de website van IVM). Voor toepassing in de dagelijkse praktijk wordt in dit VIMP project de werkwijze uitgewerkt tot een FTO MBO draaiboek dat een uitleg van de Opti-Med werkwijze bevat alsmede een scholing in de vorm van powerpointpresentaties en casussen. Hoofdpunten: 1. het gezamenlijk uitvoeren van een MBO door apothekers en huisartsen is geborgd doordat er vanuit de bestaande samenwerking binnen het FTO wordt gewerkt. In 8 FTO groepen wordt in 3 FTO-MBO-sessies geleerd de Opti-Med werkwijze in de praktijk toe te passen. 2. Apothekers en huisartsen besteden minder tijd aan een MBO omdat de verzameling van gegevens over de medicatie, ziektes en lab- en meetwaarden, en voorbereidingen zoals het gesprek met de patiënt, door medewerkers uit de huisartsenpraktijk en apotheek worden uitgevoerd.

Dit project omvat verschillende strategieën die bijdragen aan de brede implementatie van de Opti-Med werkwijze voor het uitvoeren van MBOs. De implementatie (en evaluatie) van een FTO draaiboek is één van deze strategieën. Andere strategieën zijn gericht op het delen van kennis via de vakbladen van huisartsen en apothekers. Het FTO MBO draaiboek van de Opti-Med werkwijze wordt via IVM gratis beschikbaar gesteld aan alle FTO groepen in Nederland.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website