Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aanvraag sluit aan op de studie over dosisreductie van biologics bij psoriasispatiënten (80-83600-98-40024). Hieruit bleek dat dosisreductie van adalimumab, etanercept en ustekinumab succesvol was bij 53% van de patiënten met stabiele psoriasis, en kosten reduceert. Wij willen de nieuwe inzichten implementeren in Nederland en een consensus/richtlijn schrijven.

Deze VIMP stelt ons in staat om:

1.De handelwijze van dermatologen wat betreft dosisreductie van biologics voor psoriasis in Nederland te analyseren, middels een enquête met NVDV (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie). Hiermee wordt ook inzicht in obstakels en behoeften verkregen. De resultaten willen wij publiceren op de NVDV website en in het Ned. Tijdschrift voor Dermatologie, om dermatologen te informeren en bewustwording voor dosisvermindering te creëren (m1-3).

2.Bij enkele ziekenhuizen de afbouwstrategie uit bovengenoemde studie toe te passen in de praktijk. Hierbij wordt bijgehouden hoeveel tijd de strategie kost, wat het oplevert en waar verbeterpunten liggen. Zorgverleners en patiënten zullen geïnterviewd worden om verbeterpunten te extraheren (m3-9).

3.De kennis uit deze stappen te gebruiken voor een consensus/richtlijn. Via publicatie/presentaties zal de kennis nationaal verspreid worden. De NVDV en patiëntenvereniging zullen betrokken worden bij deze en voorgaande stappen (m9-12).

4.Een nationaal implementatieplan op te stellen, samen met een implementatiespecialist. Met zorgverzekeraars zal gesproken worden over toepassing van de nieuwe inzichten. Uit onze ervaring blijkt dat ondersteuning van het proces door een dedicated zorgmedewerker belangrijk is, en dat de strategie in de beginfase meer tijd vraagt van de behandelaar.

 

Momenteel loopt een afbouwstudie van de nieuwste biologics (BeNeBio) in Nederland en België. Als deze ook succesvol blijkt, zal de reeds geïmplementeerde strategie ook voor de nieuwste biologics gebruikt kunnen worden in Nederland en België.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website