Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Mensen met ernstige psoriasis kunnen worden behandeld met biologics. Uit eerder onderzoek blijkt dat de dosis van biologics verlaagd kan worden terwijl het effect op de huid goed blijft.

Onderzoek en uitkomsten

Dit implementatieproject had tot doel dat dosisvermindering van biologics bij psoriasis meer gebruikt zou gaan worden in Nederland. Onderzocht is wat dermatologen nu doen, er is in drie ziekenhuizen geholpen dosisvermindering te gaan toepassen bij hun patiënten en er is overeenstemming onder dermatologen gekomen over wanneer en hoe dosisvermindering te gebruiken is. Ook is aan patiënten gevraagd wat voor hen belangrijk is.
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om een richtlijn te ontwikkelen.
 

Samenvatting bij start

Mensen met ernstige psoriasis worden regelmatig behandeld met biologics. Biologics zijn medicijnen die meestal in een standaarddosering worden gegeven. Maar niet iedere patiënt heeft die vaste dosering nodig. Daarom is in een studie onderzocht of mensen met rustige psoriasis, die de biologics adalimumab, etanercept of ustekinumab gebruikten, de dosering stapsgewijs konden afbouwen. Uit dit onderzoek bleek dat dosisvermindering succesvol was bij 53% van de patiënten en ook zorgkosten reduceert.

Doelstelling

Met deze Verspreidings- en implementatie-impuls (VIMP) worden deze nieuwe inzichten gedeeld met andere dermatologen en onderzocht hoe deze afbouwstrategie het beste kan worden toegepast in de praktijk. Eerst wordt met een vragenlijst gekeken naar de mening en behoeften omtrent dosisvermindering bij Nederlandse dermatologen. Ook zal de afbouwstrategie worden toegepast in twee regionale ziekenhuizen en worden geëvalueerd.
De opgedane kennis zal worden verspreid onder Nederlandse dermatologen door een richtlijn/consensus over dosisvermindering te schrijven.

Meer informatie

Dit project is een vervolg van: Tight control dose-reductions of biologics in psoriasis patients with low disease activity: a randomized pragmatic trial (836041003)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website